2015-02-04 08:23

2015-02-04 08:23

Vill hindra prövning av Götaälvbron

KARLSTAD

Göteborgs kommun vill hindra den rättsliga prövning som kommunerna runt Vänern beviljats kring byggandet av en ny bro över Göta älv.

Det skriver SVT:s Värmlandsnytt på sin hemsida.

Enligt Per-Samuel Nisser (M), kommunalråd i Karlstad, är näringarna runt Vänern beroende av transporter över sjön och att dessa hotas av en ny bro som endast är 12 meter hög jämfört med den nuvarande på 19,5 meter.

Göteborgs kommun överklagar till Högsta domstolen och hävdar att ”Vänerkommunerna inte har rätt att föra talan i domstol, bland annat på grund av att de inte presenterat bevis för sina påståenden och att de omständigheter som åberopats saknar allmänt intresse inom kommunen.”

 

 

Det skriver SVT:s Värmlandsnytt på sin hemsida.

Enligt Per-Samuel Nisser (M), kommunalråd i Karlstad, är näringarna runt Vänern beroende av transporter över sjön och att dessa hotas av en ny bro som endast är 12 meter hög jämfört med den nuvarande på 19,5 meter.

Göteborgs kommun överklagar till Högsta domstolen och hävdar att ”Vänerkommunerna inte har rätt att föra talan i domstol, bland annat på grund av att de inte presenterat bevis för sina påståenden och att de omständigheter som åberopats saknar allmänt intresse inom kommunen.”