2015-02-04 22:23

2015-02-05 16:35

Musslan tiger inte om livet efter cancerdiagnosen

KARLSTAD: Världscancerdagen uppmärksammades i Värmland

Att få ett cancerbesked är ofta bara början på en ofrivillig och mycket tuff resa. Då kan det vara bra att träffa andra som är eller har varit i en liknande situation.

Därför valde ett antal ideella patientföreningar att visa upp sig och möta allmänheten i Mitticity-gallerian på onsdagen, Världscancerdagen.

Delad erfarenhet

En av föreningarna är GCF Musslan i Värmland, vars medlemmar alla har erfarenhet av någon form av gynekologisk cancer. Belinda Haraldsson från Filipstad är en av dem som ofta är ute och berättar om sin cancerresa.

Många prövningar

– Lyssna på din kropp och tveka inte att söka vård. Jag opererades akut så fort min cancer upptäcktes. Naturligtvis är jag glad att jag har överlevt. Men livet påverkas i hög grad även efteråt.

Även för en överlevare återstår många fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar.

– All strålning ger irreparabla skador som innebär ett handikapp livet ut. Cellgifterna kan göra att man förlorar känseln i fötterna och tappar naglarna. Allt sådant pratar man inte så ofta om.

Viktig eftervård

– Vår förening har mycket kontakter med landstinget. Vi försöker ha en bra dialog och påverka och därmed förbättra eftervården, säger Belinda Haraldsson.

Därför valde ett antal ideella patientföreningar att visa upp sig och möta allmänheten i Mitticity-gallerian på onsdagen, Världscancerdagen.

Delad erfarenhet

En av föreningarna är GCF Musslan i Värmland, vars medlemmar alla har erfarenhet av någon form av gynekologisk cancer. Belinda Haraldsson från Filipstad är en av dem som ofta är ute och berättar om sin cancerresa.

Många prövningar

– Lyssna på din kropp och tveka inte att söka vård. Jag opererades akut så fort min cancer upptäcktes. Naturligtvis är jag glad att jag har överlevt. Men livet påverkas i hög grad även efteråt.

Även för en överlevare återstår många fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar.

– All strålning ger irreparabla skador som innebär ett handikapp livet ut. Cellgifterna kan göra att man förlorar känseln i fötterna och tappar naglarna. Allt sådant pratar man inte så ofta om.

Viktig eftervård

– Vår förening har mycket kontakter med landstinget. Vi försöker ha en bra dialog och påverka och därmed förbättra eftervården, säger Belinda Haraldsson.

Nättips

www.1177.se

www.cancerfonden.se

www.cancerresan.se

www.natverketmotcancer.se

www.ungcancer.se

www.gfcmusslan.se

www. ilco.nu

www.magotarm.se

Källa: