2015-02-03 20:13

2015-02-03 20:14

Svår sjukdom sent upptäckt

SJUKVÅRD

För något år sedan fick ett föräldrapar i Karlstad veta att deras sexårige son led av en allvarlig men sällsynt muskelsjukdom vid sidan av ett neuropsykiatriskt tillstånd.

Föräldraparet hade då tjatat i flera år på sin barnavårdscentral att muskelproblemen måste undersökas. Men barnavårdscentralen koncentrerade sig på beteendeproblematiken och skickade en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin där den fastnade i de långa köerna.

Föräldraparet har vänt sig till IVO, den statliga tillsynsmyndigheten med klagomål och där tycker man nu att barnavårdscentralen borde ha hållit ett bättre öga på remissen till barn- och ungdomspsykiatrin.

Föräldraparet hade då tjatat i flera år på sin barnavårdscentral att muskelproblemen måste undersökas. Men barnavårdscentralen koncentrerade sig på beteendeproblematiken och skickade en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin där den fastnade i de långa köerna.

Föräldraparet har vänt sig till IVO, den statliga tillsynsmyndigheten med klagomål och där tycker man nu att barnavårdscentralen borde ha hållit ett bättre öga på remissen till barn- och ungdomspsykiatrin.