2015-02-03 16:36

2015-02-03 16:36

Länet får Brysselkontor

VÄRMLAND: Ska lättare kunna påverka beslut som tas i EU

Region Värmland miljonsatsar på ett kontor i Bryssel.
– Ska vår röst höras så måste vi vara på plats, säger regionrådet Tomas Riste (S).

På tisdagen invigdes satsningen i Bryssel. Kontoret kallas Region Värmland european office.

– Det är ett kontor, som på samma villkor som alla andra EU-kontor här nere, kommer jobba med påverkansarbete, information till oss medlemmar, och jobba med EU:s sektorsfonder, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Kontoret består av två kontorsrum och två anställda. Satsningen kostar 3,3 miljoner kronor om året.

Varför är det viktigt att Region Värmland finns i Bryssel?

– I huvudsak därför att 60-70 procent av besluten som tas i våra kommuner och landsting har en bäring på beslut som tas i EU-kommissionen och parlamentet, säger Tomas Riste.

Pengar till bredband

Satsningen ska enligt Region Värmland göra det lättare att påverka beslut som tas i EU.

Tomas Riste tar som exempel när Värmland förra året fick del av 300 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad. Pengarna kom från en av EU:s så kallade strukturfonder.

– Det ser vi en direkt följd av att vara starka här nere och starka på hemmaplan.

– Hade vi varit dåliga i den situationen hade vi missat 300 miljoner kronor. Nu var vi bra och fick 300 miljoner kronor till Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Måste man vara på plats för att ha chansen till sånt?

– Ja. Här finns alla regioner. Vi delar nu lokaler med Osloregionen och de är inte ens medlemmar i EU. Men de inser också hur viktigt det är att vara på plats.

På tisdagen invigdes satsningen i Bryssel. Kontoret kallas Region Värmland european office.

– Det är ett kontor, som på samma villkor som alla andra EU-kontor här nere, kommer jobba med påverkansarbete, information till oss medlemmar, och jobba med EU:s sektorsfonder, säger regionrådet Tomas Riste (S).

Kontoret består av två kontorsrum och två anställda. Satsningen kostar 3,3 miljoner kronor om året.

Varför är det viktigt att Region Värmland finns i Bryssel?

– I huvudsak därför att 60-70 procent av besluten som tas i våra kommuner och landsting har en bäring på beslut som tas i EU-kommissionen och parlamentet, säger Tomas Riste.

Pengar till bredband

Satsningen ska enligt Region Värmland göra det lättare att påverka beslut som tas i EU.

Tomas Riste tar som exempel när Värmland förra året fick del av 300 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad. Pengarna kom från en av EU:s så kallade strukturfonder.

– Det ser vi en direkt följd av att vara starka här nere och starka på hemmaplan.

– Hade vi varit dåliga i den situationen hade vi missat 300 miljoner kronor. Nu var vi bra och fick 300 miljoner kronor till Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Måste man vara på plats för att ha chansen till sånt?

– Ja. Här finns alla regioner. Vi delar nu lokaler med Osloregionen och de är inte ens medlemmar i EU. Men de inser också hur viktigt det är att vara på plats.