2015-02-03 14:38

2015-02-03 14:38

Kontraktet värt tre miljarder

VÄRMLAND: De kör länstrafiken

Nu är kontraktet påskrivet. De kommande tio åren är det Nobina som kör bussarna i länstrafiken.

Det handlar om ett kontrakt värt omkring tre miljarder kronor.

I december, vid tidtabellsskiftet, ska 160 nya bussar tas i drift.

– Vi räknar också med att gradera upp övervakningen av trafiken och ge en bättre service till våra kunder i samband med störningar, säger Lars Bull, vd för Värmlandstrafik.

Skoltrafiken

Det är också klart med upphandlingen av skoltrafiken för samma tidsperiod. Den delas de kommande tio åren av sju olika företag.

Här blir det också förändringar.

– Det som skiljer sig är att man har ett gemensamt ledningssystem, att det finns en kontinuerlig trafikövervakning och gemensamma kommunikationssystem. Det finns inte i dag, säger Lars Bull.

– Det blir en stor förbättring och en ökad trygghet för både elever, föräldrar och skola.

Enligt Värmlandstrafik ska inga fordon i skoltrafiken vara äldre än årsmodell 2010.

Det handlar om ett kontrakt värt omkring tre miljarder kronor.

I december, vid tidtabellsskiftet, ska 160 nya bussar tas i drift.

– Vi räknar också med att gradera upp övervakningen av trafiken och ge en bättre service till våra kunder i samband med störningar, säger Lars Bull, vd för Värmlandstrafik.

Skoltrafiken

Det är också klart med upphandlingen av skoltrafiken för samma tidsperiod. Den delas de kommande tio åren av sju olika företag.

Här blir det också förändringar.

– Det som skiljer sig är att man har ett gemensamt ledningssystem, att det finns en kontinuerlig trafikövervakning och gemensamma kommunikationssystem. Det finns inte i dag, säger Lars Bull.

– Det blir en stor förbättring och en ökad trygghet för både elever, föräldrar och skola.

Enligt Värmlandstrafik ska inga fordon i skoltrafiken vara äldre än årsmodell 2010.