2015-02-03 19:18

2015-02-03 19:26

Fler små radhus på gång

KARLSTAD: Fortsatt exploatering av Norra Stockfallet

Satsningen på det nya bostadsområdet Norra Stockfallet fortsätter. I sommar planeras byggstart för 22 nya bostadsrätter i form av radhus i två plan.

Det är Karlstadsföretaget Nordisk boutveckling som byggt de befintliga 17 husen på Kolmilestigen och som nu vill gå vidare.

– Där var trycket stort. Vår första etapp såldes slut innan byggstart och hela den delen är nu inflyttad och klar. Vi har till och med kvar en lite kö inför nästa omgång, säger Pär Adolfsson, vd för Nordisk Boutveckling.

Sålde slut

– Vi vänder oss till dem som är i början av sin bostadskarriär. Vi vill ge dem en möjlighet att få ett bra boende till en överkomlig kostnad. Det känns bra att kunna bygga bostäder i ett område i Karlstad där man får nära till både natur, skola och kommunikationer, säger Pär Adolfsson, vd för Nordisk Boutveckling.

De 22 nya husen i byggföretagets andra etapp kommer att placeras nordväst om de befintliga husen.

Start i sommar

Gatan kommer att förlängas från Kolmilestigens vändplats. Det blir även en hopkoppling med nuvarande cykelväg, från området ner under Stormyrsgatan.

Husen är på 105 kvadratmeter fördelat på två plan och upplåtelseformen är bostadsrätt. Priset är drygt 1,3 miljoner kronor och månadsavgiften drygt 4 800 kronor. Till sommaren är byggstarten planerad och inflyttning kan det bli sommaren 2016.

Ny plan

Karlstads kommun, som är markägare, har planlagt ett större område på Norra Stockfallet som bostadsområde. Bo Klok har också visat intresse för att bygga flerbostadshus längre norrut.

Lediga tomter

Dessutom finns 24 fristående villor inplanerade i första omgången. Än så länge är endast sex av dessa villatomter sålda och fem är reserverade. Fyra villor på Träkolsstigen står i dag klara.

Gunilla Söderlund på kommunens mark- och exploateringsvdelning bekräftar att efterfrågan på villatomter har varit svag under en längre tid. Men hon tror på en uppgång.

– Ja, det kommer mer och mer förfrågningar. Jag tror det är på väg upp, säger hon.

Det är Karlstadsföretaget Nordisk boutveckling som byggt de befintliga 17 husen på Kolmilestigen och som nu vill gå vidare.

– Där var trycket stort. Vår första etapp såldes slut innan byggstart och hela den delen är nu inflyttad och klar. Vi har till och med kvar en lite kö inför nästa omgång, säger Pär Adolfsson, vd för Nordisk Boutveckling.

Sålde slut

– Vi vänder oss till dem som är i början av sin bostadskarriär. Vi vill ge dem en möjlighet att få ett bra boende till en överkomlig kostnad. Det känns bra att kunna bygga bostäder i ett område i Karlstad där man får nära till både natur, skola och kommunikationer, säger Pär Adolfsson, vd för Nordisk Boutveckling.

De 22 nya husen i byggföretagets andra etapp kommer att placeras nordväst om de befintliga husen.

Start i sommar

Gatan kommer att förlängas från Kolmilestigens vändplats. Det blir även en hopkoppling med nuvarande cykelväg, från området ner under Stormyrsgatan.

Husen är på 105 kvadratmeter fördelat på två plan och upplåtelseformen är bostadsrätt. Priset är drygt 1,3 miljoner kronor och månadsavgiften drygt 4 800 kronor. Till sommaren är byggstarten planerad och inflyttning kan det bli sommaren 2016.

Ny plan

Karlstads kommun, som är markägare, har planlagt ett större område på Norra Stockfallet som bostadsområde. Bo Klok har också visat intresse för att bygga flerbostadshus längre norrut.

Lediga tomter

Dessutom finns 24 fristående villor inplanerade i första omgången. Än så länge är endast sex av dessa villatomter sålda och fem är reserverade. Fyra villor på Träkolsstigen står i dag klara.

Gunilla Söderlund på kommunens mark- och exploateringsvdelning bekräftar att efterfrågan på villatomter har varit svag under en längre tid. Men hon tror på en uppgång.

– Ja, det kommer mer och mer förfrågningar. Jag tror det är på väg upp, säger hon.