2015-02-03 17:56

2015-02-03 21:18

58 platser för blivande gymnasieingenjörer

KARLSTAD: Största utbildningen i landet

(UPPDATERAD) Utbildningen av gymnasieingenjörer i Karlstad är inte längre en försöksverksamhet. Till hösten blir det hela 58 intagningsplatser, mest i landet och dessutom den enda som erbjuder samtliga inriktningar.

Gymnasieingenjör blir man om man först har läst gymnasieskolans teknikprogram och sedan ett ettårigt yrkesförberedande påbyggnadsår. Under mer än 30 år – från 1959 till 1992 – utbildades hundratals gymnasieingenjörer vid Älvkullegymnasiet ända till dess utbildningen lades ner.

För ett par år sedan återupptogs utbildningen som ett försök. Men nu har skolverket beslutat att Älvkullegymnasiets gymnasieingenjörsutbildning från och med i höst blir permanent.

Men inte nog med det, Älvkullegymnasiet blir också det enda i landet som får erbjuda utbildning inom alla de fyra inriktningar som finns. Antalet intagningsplatser utökas till 58 och det är fler än i någon annan kommun.

Mycket glad

Biträdande rektor Daniel Skålerud presenterade på tisdagen den nya utbildningen under en presskonferens tillsammans med företrädare för Karlstads Teknikcenter, Svenskt Näringsliv, Böhler-Uddeholm och ZamPart och han var naturligtvis mycket glad:

– Jag tror att det är vår långa erfarenhet av att bedriva teknisk utbildning som ligger bakom beslutet. Men också att vi har kompetent personal, hög kvalitet på utbildningen och ett gott samarbete med företag och kommuner i hela Värmland.

– Erfarenheten visar att det finns en god arbetsmarknad för gymnasieingenjörer, de kan verkligen få jobb direkt. Men samtidigt visar statistiken att hälften av dem som examineras fortsätter till högskolan innan de går ut i näringslivet.

Gymnasieingenjör blir man om man först har läst gymnasieskolans teknikprogram och sedan ett ettårigt yrkesförberedande påbyggnadsår. Under mer än 30 år – från 1959 till 1992 – utbildades hundratals gymnasieingenjörer vid Älvkullegymnasiet ända till dess utbildningen lades ner.

För ett par år sedan återupptogs utbildningen som ett försök. Men nu har skolverket beslutat att Älvkullegymnasiets gymnasieingenjörsutbildning från och med i höst blir permanent.

Men inte nog med det, Älvkullegymnasiet blir också det enda i landet som får erbjuda utbildning inom alla de fyra inriktningar som finns. Antalet intagningsplatser utökas till 58 och det är fler än i någon annan kommun.

Mycket glad

Biträdande rektor Daniel Skålerud presenterade på tisdagen den nya utbildningen under en presskonferens tillsammans med företrädare för Karlstads Teknikcenter, Svenskt Näringsliv, Böhler-Uddeholm och ZamPart och han var naturligtvis mycket glad:

– Jag tror att det är vår långa erfarenhet av att bedriva teknisk utbildning som ligger bakom beslutet. Men också att vi har kompetent personal, hög kvalitet på utbildningen och ett gott samarbete med företag och kommuner i hela Värmland.

– Erfarenheten visar att det finns en god arbetsmarknad för gymnasieingenjörer, de kan verkligen få jobb direkt. Men samtidigt visar statistiken att hälften av dem som examineras fortsätter till högskolan innan de går ut i näringslivet.