2015-02-02 14:22

2015-02-09 11:41

Krav på nya pengar till Vindpark Vänern

KARLSTAD HAMMARÖ: Nytt konkurshot mot vindkraftbolaget

(UPPATERAD) Två av de fem kommunägda vindkraftverk står stilla.
Karlstad och Hammarö måste återigen gå in med mångmiljonbelopp för att rädda vindkraftsbolaget undan en konkurs.
Nu handlar det bara om att minimera förlusterna.

I måndags var det meningen att styrelsen för Vindpark Vänern Kraft AB skulle bestämma sig för vad man ska göra med det stillastående vindkraftverket på Gässlingegrundet.

Istället tvingas man nu upprätta en ny kontrollbalansräkning. Den tredje i bolagets unga historia. Mer än halva aktiekapitalet är än en gång förbrukat.

Det är inte ett, det är två av de kommunala verken som står stilla.

Verket som nu stoppats är det enda som inte fått en ny växellåda.

Samma problem

Men felet som upptäckts påminner om felen som drabbade de andra fyra. Möjligen, säger man, kan det bero på att det här vindkraftverket har körts lite annorlunda. Därför kan det ha fått bättre smörjnig och på så vis klarat sig längre än de andra.

De fem privatägda vindkraftverken har inte drabbats av samma problem som de kommunägda. Kommunens verk har en rotordiameter på 103 meter, större än de andra, vilket man tror har orsakat problem med smörjningen.

Nu finns det pengar till att reparera ett, men inte två, av de stillastående verken. Och man har bara en renoverad växellåda i reserv att tillgå.

Värdet sjönk

Sedan några månader tillbaka vet man också att den förväntade årsproduktionen - för fem fungerande verk - är 38 GWH. Inte 43 som man först kalkylerade med.

Och så har man skrivit ned den förväntade, återstående livslängden på verken från 17 till 15 år.

Elpriset som i augusti i fjol låg på 34 öre per KWh låg i december på 30 öre. Värdet på elcertifikaten sjönk samtidigt från 19 till 17 öre.

Allt sammantaget ger det en dyster bild av verkligheten.

– Nu handlar allt om att minimera förlusterna, säger vd Mats Enmark, ordförande Gunnar Ordell (M) Karlstad och Leif Sandberg (M) Hammarö.

Mer pengar

Nu tänker de be ägarna om mer pengar. Dels ett kapitaltillskott för att klara det akuta läget, dels ett reservkapital.

Om det handlar om ytterligare 20, 30 eller kanske 40 miljoner till svarar man inte på.

– Låt oss göra vår analys först, säger Gunnar Ordell. Vi tror att det smartaste man kan göra är att reparera verken så fort som möjligt.

Den 23 mars är det bolagsstämma i vindkraftsbolaget. Då avgörs det om bolaget ska försättas i likvidation eller drivas vidare, med två trasiga eller två reparerade verk.

I måndags var det meningen att styrelsen för Vindpark Vänern Kraft AB skulle bestämma sig för vad man ska göra med det stillastående vindkraftverket på Gässlingegrundet.

Istället tvingas man nu upprätta en ny kontrollbalansräkning. Den tredje i bolagets unga historia. Mer än halva aktiekapitalet är än en gång förbrukat.

Det är inte ett, det är två av de kommunala verken som står stilla.

Verket som nu stoppats är det enda som inte fått en ny växellåda.

Samma problem

Men felet som upptäckts påminner om felen som drabbade de andra fyra. Möjligen, säger man, kan det bero på att det här vindkraftverket har körts lite annorlunda. Därför kan det ha fått bättre smörjnig och på så vis klarat sig längre än de andra.

De fem privatägda vindkraftverken har inte drabbats av samma problem som de kommunägda. Kommunens verk har en rotordiameter på 103 meter, större än de andra, vilket man tror har orsakat problem med smörjningen.

Nu finns det pengar till att reparera ett, men inte två, av de stillastående verken. Och man har bara en renoverad växellåda i reserv att tillgå.

Värdet sjönk

Sedan några månader tillbaka vet man också att den förväntade årsproduktionen - för fem fungerande verk - är 38 GWH. Inte 43 som man först kalkylerade med.

Och så har man skrivit ned den förväntade, återstående livslängden på verken från 17 till 15 år.

Elpriset som i augusti i fjol låg på 34 öre per KWh låg i december på 30 öre. Värdet på elcertifikaten sjönk samtidigt från 19 till 17 öre.

Allt sammantaget ger det en dyster bild av verkligheten.

– Nu handlar allt om att minimera förlusterna, säger vd Mats Enmark, ordförande Gunnar Ordell (M) Karlstad och Leif Sandberg (M) Hammarö.

Mer pengar

Nu tänker de be ägarna om mer pengar. Dels ett kapitaltillskott för att klara det akuta läget, dels ett reservkapital.

Om det handlar om ytterligare 20, 30 eller kanske 40 miljoner till svarar man inte på.

– Låt oss göra vår analys först, säger Gunnar Ordell. Vi tror att det smartaste man kan göra är att reparera verken så fort som möjligt.

Den 23 mars är det bolagsstämma i vindkraftsbolaget. Då avgörs det om bolaget ska försättas i likvidation eller drivas vidare, med två trasiga eller två reparerade verk.