2015-01-28 18:53

2015-01-28 18:53

Ny plan för Stagnellska

KARLSTAD

Vård- och omsorgsförvaltningen har planer på att flytta ut vårdboendet i Stagnellska på Herrhagen vid årsskiftet 2015/2016. Då kommer lokalerna att stå tomma.

För att ge möjlighet till fler verksamheter har teknik- och fastighetsnämnden godkänt en ny plan som innebär att till exempelvis bostäder, förskola, handel och kontor kan flytta in

.

För att ge möjlighet till fler verksamheter har teknik- och fastighetsnämnden godkänt en ny plan som innebär att till exempelvis bostäder, förskola, handel och kontor kan flytta in

.