2015-01-28 17:06

2015-01-28 17:06

Klubbat i stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden, Karlstad

Bygglov för 248 nya lägenheter

Lecab fastigheter har fått bygglov för 248 nya studentbostäder på halva delen av parkeringen norr om handelshögskolan på universitetsområdet. Lägenheterna ska byggas i fyra huskroppar. Inflyttningen beräknas till augusti 2016.

– Detta är ett jättebra tillskott. Behovet av fler studentbostäder är stort, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Klart för nytt punkthus

Detaljplanen för Pannan 1 längs Petersbergsgatan på Våxnäs har antagits. Här planerar KBAB att bygga ett åtta våningar högt bostadshus med ett 50-tal lägenheter med centrumändamål i markplanet.

Förvandlar kontor till bostäder

Fastighetsbolaget Ciab vill bygga på en kontorsbyggnad på en innergård längs Herrgårdsgatan med två våningar och göra om den till bostadshus med 25 lägenheter. Detaljplanen har gjorts om och godkänts.

Fler lägenheter i Haga

Stadsbyggnadsnämnden har antagit den nya detaljplanen för kvarteret Bävern 9 i Haga. Här vill Karlstadhus bygga ett nytt bostadshus och även göra om den befintliga byggnaden till lägenheter. Totalt handlar det om cirka 25 stycken.

Hissar måste åtgärdas

Ett fastighetsbolag som äger flerfamiljshus på Södra Råtorp har av stadsbyggnadsnämnden fått ett föreläggande att åtgärda sex hissar. Ingen av den är godkända. Dessa ska åtgärdas inom tre månader annars väntar vite på 200 000 kronor.

Bygglov för 248 nya lägenheter

Lecab fastigheter har fått bygglov för 248 nya studentbostäder på halva delen av parkeringen norr om handelshögskolan på universitetsområdet. Lägenheterna ska byggas i fyra huskroppar. Inflyttningen beräknas till augusti 2016.

– Detta är ett jättebra tillskott. Behovet av fler studentbostäder är stort, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Klart för nytt punkthus

Detaljplanen för Pannan 1 längs Petersbergsgatan på Våxnäs har antagits. Här planerar KBAB att bygga ett åtta våningar högt bostadshus med ett 50-tal lägenheter med centrumändamål i markplanet.

Förvandlar kontor till bostäder

Fastighetsbolaget Ciab vill bygga på en kontorsbyggnad på en innergård längs Herrgårdsgatan med två våningar och göra om den till bostadshus med 25 lägenheter. Detaljplanen har gjorts om och godkänts.

Fler lägenheter i Haga

Stadsbyggnadsnämnden har antagit den nya detaljplanen för kvarteret Bävern 9 i Haga. Här vill Karlstadhus bygga ett nytt bostadshus och även göra om den befintliga byggnaden till lägenheter. Totalt handlar det om cirka 25 stycken.

Hissar måste åtgärdas

Ett fastighetsbolag som äger flerfamiljshus på Södra Råtorp har av stadsbyggnadsnämnden fått ett föreläggande att åtgärda sex hissar. Ingen av den är godkända. Dessa ska åtgärdas inom tre månader annars väntar vite på 200 000 kronor.