2015-01-28 19:01

2015-01-28 19:03

Jönköping räddar flyget

KARLSTAD JÖNKÖPING FRANKFURT: Finansieringen godkänd

Nu tar det småländska näringslivet över det ekonomiska ansvaret för flyglinjen från Karlstad - via Jönköping - till Frankfurt.

Flyglinjen till Frankfurt som öppnades i maj i fjol blev verklighet tack vare den förlustgaranti som skattebetalarna i Karlstad står för.

Karlstads kommun gick in med knappt 14,5 miljoner kronor och fick 49 procent av aktierna i VNAB, Värmlands Näringslivsutveckling.

Tio värmländska företag la tillsammans 550 000 vilket gav Handelskammaren 51 procent och aktiemajoriteten i VNAB. Därmed förhindras all insyn i bolaget.

Flyglinjen startade i maj förra året. Hur mycket som nu finns kvar av de 15 miljonerna vägrar såväl VNAB, Karlstads kommun som Handelskammaren att svara på.

Passagerarnivåer

– Man har väl inte nått de passagerarnivåer man hade väntat sig i Karlstad, säger Rune Backlund, regionråd i Jönköping.

Han var en av de 72 som sa ja när regionfullmäktige i tisdags tog borgensbeslutet.

– Beskedet vi fått är att med 40 000 passagerare per år går linjen ihop. Det tar nog en tid innan vi når dit. Men med en potential på 80 000 tänkbara resenärer i vårt upptagningsområde tycker vi att det är ett rimligt risktagande vi nu tar.

Det är inte klart när planen till Frankfurt ska börja mellanlanda i Jönköping. Biljetthantering och andra praktiska problem återstår att lösa.

Tar över

Företagen i Jönköpingsregionen tar nu praktiken över ansvaret för Frankfurttrafiken.

– Karlstad har dragit igång linjen som vi nu drar nytta av. Därför tar vi ett större ansvar nu under 2015. Från 2016 delar vi på det ekonomiska ansvaret för trafiken, säger han.

Det har sagts att det värmländska näringslivet ska betala sin del, 7,6 miljoner, i VNAB i efterhand. Det genom att företagen betalar en frivillig avgift på 150 kronor per resa.

Hur mycket pengar som kommit in den vägen säger Handelskammaren att man vill återkomma till.

Inte driva flyglinje

I Jönköping har företagen förbundit sig att betala 200 kronor för varje resa.

– I Region Jönköping har vi varit väldigt tydliga med att vi inte ska vara med och driva någon flyglinje, säger Rue Backlund.

Förvaltningsrätten underkände bolagsbildningen i VNAB, ett beslutet som är överklagat till kammarrätten.

Flyglinjen till Frankfurt som öppnades i maj i fjol blev verklighet tack vare den förlustgaranti som skattebetalarna i Karlstad står för.

Karlstads kommun gick in med knappt 14,5 miljoner kronor och fick 49 procent av aktierna i VNAB, Värmlands Näringslivsutveckling.

Tio värmländska företag la tillsammans 550 000 vilket gav Handelskammaren 51 procent och aktiemajoriteten i VNAB. Därmed förhindras all insyn i bolaget.

Flyglinjen startade i maj förra året. Hur mycket som nu finns kvar av de 15 miljonerna vägrar såväl VNAB, Karlstads kommun som Handelskammaren att svara på.

Passagerarnivåer

– Man har väl inte nått de passagerarnivåer man hade väntat sig i Karlstad, säger Rune Backlund, regionråd i Jönköping.

Han var en av de 72 som sa ja när regionfullmäktige i tisdags tog borgensbeslutet.

– Beskedet vi fått är att med 40 000 passagerare per år går linjen ihop. Det tar nog en tid innan vi når dit. Men med en potential på 80 000 tänkbara resenärer i vårt upptagningsområde tycker vi att det är ett rimligt risktagande vi nu tar.

Det är inte klart när planen till Frankfurt ska börja mellanlanda i Jönköping. Biljetthantering och andra praktiska problem återstår att lösa.

Tar över

Företagen i Jönköpingsregionen tar nu praktiken över ansvaret för Frankfurttrafiken.

– Karlstad har dragit igång linjen som vi nu drar nytta av. Därför tar vi ett större ansvar nu under 2015. Från 2016 delar vi på det ekonomiska ansvaret för trafiken, säger han.

Det har sagts att det värmländska näringslivet ska betala sin del, 7,6 miljoner, i VNAB i efterhand. Det genom att företagen betalar en frivillig avgift på 150 kronor per resa.

Hur mycket pengar som kommit in den vägen säger Handelskammaren att man vill återkomma till.

Inte driva flyglinje

I Jönköping har företagen förbundit sig att betala 200 kronor för varje resa.

– I Region Jönköping har vi varit väldigt tydliga med att vi inte ska vara med och driva någon flyglinje, säger Rue Backlund.

Förvaltningsrätten underkände bolagsbildningen i VNAB, ett beslutet som är överklagat till kammarrätten.