2015-01-28 18:54

2015-01-28 18:54

Första steget mot bro över älven

KARLSTAD

Planeringen för en gång- och cykelbro över Klarälven mellan Råtorp och Färjestad har inletts.

På onsdagen beslutade teknik- och fastighetsnämnden att begära planändring för del av fastigheterna Karlstad Råtorp 2:1 och Färjestad 2:1.

Under 2015 och 2016 kommer bron att bland annat projekteras och byggstarten tror man kunna ske under 2017. Kostnaden är beräknad till cirka 40 miljoner kronor.

 

På onsdagen beslutade teknik- och fastighetsnämnden att begära planändring för del av fastigheterna Karlstad Råtorp 2:1 och Färjestad 2:1.

Under 2015 och 2016 kommer bron att bland annat projekteras och byggstarten tror man kunna ske under 2017. Kostnaden är beräknad till cirka 40 miljoner kronor.