2015-01-28 16:15

2015-01-28 16:15

Ändring ska göra Stadshuset attraktivare

KARLSTAD

Hösten 2015 flyttar den delen av kommunens personal som sitter i Stadshuset till nya lokaler i Inre hamn.

Vad som händer med lokalerna efter det är inte klart, men en försäljning kan bli aktuell.

För att göra det möjligt att använda byggnaden till exempelvis bostäder, handel eller centrumändamål behöver detaljplanen att ändras. Därför har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att begära planändring hos stadsbyggnadsnämnden. Idag tillåter detaljplanen endast ”allmänt ändamål”.

Vad som händer med lokalerna efter det är inte klart, men en försäljning kan bli aktuell.

För att göra det möjligt att använda byggnaden till exempelvis bostäder, handel eller centrumändamål behöver detaljplanen att ändras. Därför har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att begära planändring hos stadsbyggnadsnämnden. Idag tillåter detaljplanen endast ”allmänt ändamål”.