2015-01-27 19:25

2015-01-27 19:25

Större styrelser – större kostnad

KARLSTAD: Fler ledamöter i kommunala bolag

Styrelserna för de kommunala bolagen KBAB och Karlstads energi utökas.
Motiveringen: stora ansvarsåtaganden och omsättningar.

Tidigare har de båda kommunala bolagen haft sju ledamöter och sju suppleanter vardera.

Nu utökas styrelserna med ytterligare två ledamöter och två suppleanter.

”De jämförelsevis stora ansvarsåtagandena och omsättningarna inom Karlstads Bostads AB och Karlstads Energi AB medför ett behov av förstärkning av styrelserna.” stod det i förslaget som kommunstyrelsen hade att ta ställning till.

Ett förslag som enhälligt och utan diskussion klubbades igenom under tisdagens kommunstyrelsemöte.

Extra arvoden

Men att utöka styrelserna kostar.

KBAB har elva planerade sammanträden under året och Karlstads energi tio. Om alla nya ledamöter och suppleanter, sammanlagt åtta stycken, skulle gå på samtliga möten handlar det om en årlig kostnadsökning på nästan 180 000 kronor i arvoden.

Är det en rimlig extra kostnad för två kommunala bolagsstyrelser?

– Det är två omfattande bolag som behöver fler delaktiga. Så ja, jag tycker det är en rimligt kostnad för de jättestora bolagen, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vilka de nya ledamöterna och suppleanterna blir är ännu inte klart.

Tidigare har de båda kommunala bolagen haft sju ledamöter och sju suppleanter vardera.

Nu utökas styrelserna med ytterligare två ledamöter och två suppleanter.

”De jämförelsevis stora ansvarsåtagandena och omsättningarna inom Karlstads Bostads AB och Karlstads Energi AB medför ett behov av förstärkning av styrelserna.” stod det i förslaget som kommunstyrelsen hade att ta ställning till.

Ett förslag som enhälligt och utan diskussion klubbades igenom under tisdagens kommunstyrelsemöte.

Extra arvoden

Men att utöka styrelserna kostar.

KBAB har elva planerade sammanträden under året och Karlstads energi tio. Om alla nya ledamöter och suppleanter, sammanlagt åtta stycken, skulle gå på samtliga möten handlar det om en årlig kostnadsökning på nästan 180 000 kronor i arvoden.

Är det en rimlig extra kostnad för två kommunala bolagsstyrelser?

– Det är två omfattande bolag som behöver fler delaktiga. Så ja, jag tycker det är en rimligt kostnad för de jättestora bolagen, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vilka de nya ledamöterna och suppleanterna blir är ännu inte klart.