2015-01-27 12:28

2015-01-27 20:40

Karlstad hoppas få ungdomsapp

KARLSTAD

Lina Larhult (S) hoppas få gehör för idén att skapa en särskild ungdomsportal/app i Karlstad, skild från kommunens bredare app Mitt Karlstad.

Varför behövs det en särskild ungdomsapp?

– Det är inget fel på kommunens hemsida. Men jag tycker inte det räcker med den. Det är inte alltid så enkelt att hitta svar på de frågor och funderingar du har som ung.

Ungdomar är väl bättre på att hitta rätt på internet än till exempel kommunens pensionärer?

– Kanske det. Men tanken med en app som riktar sig enbart till ungdomar är inte bara att den ska informera om vad som händer i Karlstad. Den ska vara lätthanterlig, kul, ha ett ungdomligt tilltal och involvera användarna.

Vad ska den innehålla?

– Allt möjligt, en mix av exempelvis evenemang, bloggar, chattar, information om sommarjobb och fritidsaktiviteter. Vart vänder man sig när man behöver hjälp? Hur bokar man en replokal? Även sådana saker.

Finns det exempel på en bra fungerande ungdomsapp i någon annan kommun?

– Ja, personligen tycker jag att den i Växjö, Växapp, verkar mycket bra. Den har i alla fall blivit väldigt lovordad av ungdomarna själva.

Vad händer nu?

– Ett färdigt förslag på hur ungdomsportalen ska utformas kommer att tas fram. Utmaningen är att ge den ett innehåll som verkligen träffar rätt för den här målgruppen.

Hur lyckas man med det?

– Jag tror att nyckeln är att engagera ungdomar i en projektgrupp redan under uppbyggnadsstadiet. Det här får inte bli en massa hitte-på-grejer från vuxna till ungdomar.

Varför behövs det en särskild ungdomsapp?

– Det är inget fel på kommunens hemsida. Men jag tycker inte det räcker med den. Det är inte alltid så enkelt att hitta svar på de frågor och funderingar du har som ung.

Ungdomar är väl bättre på att hitta rätt på internet än till exempel kommunens pensionärer?

– Kanske det. Men tanken med en app som riktar sig enbart till ungdomar är inte bara att den ska informera om vad som händer i Karlstad. Den ska vara lätthanterlig, kul, ha ett ungdomligt tilltal och involvera användarna.

Vad ska den innehålla?

– Allt möjligt, en mix av exempelvis evenemang, bloggar, chattar, information om sommarjobb och fritidsaktiviteter. Vart vänder man sig när man behöver hjälp? Hur bokar man en replokal? Även sådana saker.

Finns det exempel på en bra fungerande ungdomsapp i någon annan kommun?

– Ja, personligen tycker jag att den i Växjö, Växapp, verkar mycket bra. Den har i alla fall blivit väldigt lovordad av ungdomarna själva.

Vad händer nu?

– Ett färdigt förslag på hur ungdomsportalen ska utformas kommer att tas fram. Utmaningen är att ge den ett innehåll som verkligen träffar rätt för den här målgruppen.

Hur lyckas man med det?

– Jag tror att nyckeln är att engagera ungdomar i en projektgrupp redan under uppbyggnadsstadiet. Det här får inte bli en massa hitte-på-grejer från vuxna till ungdomar.