2015-01-27 19:18

2015-01-27 19:23

12 miljoner till privata vårdcentraler

SJUKVÅRD: Landstinget överklagar inte receptdom

Landstinget överklagar inte tingsrättens dom om läkemedelskostnader. Det betyder att de företag som driver privata vårdcentraler får sammanlagt 12 miljoner kronor extra. Dessutom betalar landstinget 650 000 kronor i rättegångskostnader.

När Hälsoval Värmland, det nya vårdvalsystemet, drog i gång för fem år sedan etablerades åtta nya privatägda vårdcentraler som verkar med ersättningar från landstinget. Ända sedan starten har företagen, som äger de nya vårdcentralerna, varit oense med landstinget om hur stora dessa ersättningar bör vara.

Den skarpaste konflikten har gällt frågan om vem som ska stå för kostnaden för recept som skrevs ut innan Hälsoval Värmland drog i gång men som hämtades ut efteråt. Legevisitten, ett av de privata vårdföretagen, stämde till sist landstinget. Företaget hävdade att en företrädare för landstinget muntligen hade lovat att landstinget skulle stå för dessa kostnader, något som landstinget hela tiden förnekat.

Tidigare i vinter kom domen där Värmlands tingsrätt gick helt och hållet på Legevisittens linje. Kostnaderna för de här recepten ska landstinget stå för.

Landstinget tycker att tingsrättens dom är felaktig men har ändå bestämt sig för att acceptera den. Det betyder att landstinget nu betalar ut extra ersättning till alla de privata vårdcentralerna, sammanlagt 12 miljoner kronor. Dessutom betalar landstinget sammanlagt 650 000 kronor för både Legevisittens och de egna advokaternas arbete under processen. Landstinget egna vårdcentraler får däremot ingenting.

Till våren kan de privata företagen få ytterligare ersättning som kompensation för att landstinget täcker upp de egna vårdcentralernas underskott.

När Hälsoval Värmland, det nya vårdvalsystemet, drog i gång för fem år sedan etablerades åtta nya privatägda vårdcentraler som verkar med ersättningar från landstinget. Ända sedan starten har företagen, som äger de nya vårdcentralerna, varit oense med landstinget om hur stora dessa ersättningar bör vara.

Den skarpaste konflikten har gällt frågan om vem som ska stå för kostnaden för recept som skrevs ut innan Hälsoval Värmland drog i gång men som hämtades ut efteråt. Legevisitten, ett av de privata vårdföretagen, stämde till sist landstinget. Företaget hävdade att en företrädare för landstinget muntligen hade lovat att landstinget skulle stå för dessa kostnader, något som landstinget hela tiden förnekat.

Tidigare i vinter kom domen där Värmlands tingsrätt gick helt och hållet på Legevisittens linje. Kostnaderna för de här recepten ska landstinget stå för.

Landstinget tycker att tingsrättens dom är felaktig men har ändå bestämt sig för att acceptera den. Det betyder att landstinget nu betalar ut extra ersättning till alla de privata vårdcentralerna, sammanlagt 12 miljoner kronor. Dessutom betalar landstinget sammanlagt 650 000 kronor för både Legevisittens och de egna advokaternas arbete under processen. Landstinget egna vårdcentraler får däremot ingenting.

Till våren kan de privata företagen få ytterligare ersättning som kompensation för att landstinget täcker upp de egna vårdcentralernas underskott.