2015-01-23 21:00

2015-01-23 21:23

Telia fälls av ARN

KARLSTAD

– Ersätt er kund i Karlstad med 11 022 kronor.
Skriver ARN, Allmänna reklamationsnämnden i ett nyligen avkunnat beslut.

Karlstadsbon som var bredbands- och digital-TV-kund hos Telia Sonera hade problem redan från början. Trots upprepade felanmälningar dröjde det 22 månader innan Telia skickade ut en tekniker. En tekniker som konstaterade att kundens problem berodde på fel i Telias egna ledningar.

 

Karlstadsbon som var bredbands- och digital-TV-kund hos Telia Sonera hade problem redan från början. Trots upprepade felanmälningar dröjde det 22 månader innan Telia skickade ut en tekniker. En tekniker som konstaterade att kundens problem berodde på fel i Telias egna ledningar.