2015-01-23 06:00

2015-01-23 12:03

"Det är bra att gnället når oss"

KARLSTAD: Tusentals samtal från invånare som klagar och påpekar

Vad vi klagar på hos vår kommun är baserat på årstid. Under vintern dominerar snöröjning och halkbekämpning stort.
– 15 000 samtal till oss per år handlar om miljön omkring oss, säger Ann Salomonsson, enhetschef på kontaktcenter.

Hon vill inte kalla det för gnäll, alla samtal och meddelanden som når kommunen. Som enhetschef på Karlstads kommuns kontaktcenter har Ann Salomonsson full koll på all kontakt från medborgare som blir till ärenden och besvaras av någon på kommunen.

– Det handlar mycket om synpunkter, upplysningar och frågor. Men visst, även klaga och påtala fel och brister. Och det handlar överlägset mest om något i vår fysiska miljö som följer årscykeln.

Just nu handlar den allra mesta kontakten om snöröjning och halkbekämpning, sand, salt och plogning. På våren om att grus och sand ska sopas bort från gatorna, på sommaren om nedskräpning, gräsklippning och ogräsrensning och på hösten om belysning och våta löv på gång- och cykelbanor. Och sedan börjar det om igen.

Stormtopp

– Hål i vägen, vägarbeten och byggprojekt ligger också väldigt högt upp på listan. Sedan blir det väldiga toppar vid extremväder, som vid översvämning och stormfällda träd. I augusti hade vi 500 ärenden om nedfallna träd efter stormen.

Annat på listan är hemtjänst, skola, fritids och förskola. Och vid jul, när kylan kom, hörde ett 40-tal av sig angående EU-migranter som slagit läger i Duvslaget.

– De flesta hade synpunkter på att det inte var lämpligt med boende vid Duvslaget och ville att kommunen skulle göra något åt det. Och några undrade hur de kunde hjälpa till. Då handlade det mycket om att informera om kommunens begränsade ansvar och var de kunde vända sig för att hjälpa.

Sedan kontaktcenter invigdes för två år sedan har antalet samtal, mejl och meddelanden i sociala medier stadigt ökat.

– Vi registrerade väldigt många fler ärenden förra året än 2013 vilket betyder att medborgarna gnäller mindre i det tysta och hör av sig till oss i stället. Det är precis det vi vill. Vi vill att man hör av sig när någonting inte fungerar, få in synpunkter, frågor och upplysningar så vi kan åtgärda det.

– Det är många som ringer och ger beröm och tackar när ett problem snabbt har ordnats också, säger Ann Salomonsson.

Hon vill inte kalla det för gnäll, alla samtal och meddelanden som når kommunen. Som enhetschef på Karlstads kommuns kontaktcenter har Ann Salomonsson full koll på all kontakt från medborgare som blir till ärenden och besvaras av någon på kommunen.

– Det handlar mycket om synpunkter, upplysningar och frågor. Men visst, även klaga och påtala fel och brister. Och det handlar överlägset mest om något i vår fysiska miljö som följer årscykeln.

Just nu handlar den allra mesta kontakten om snöröjning och halkbekämpning, sand, salt och plogning. På våren om att grus och sand ska sopas bort från gatorna, på sommaren om nedskräpning, gräsklippning och ogräsrensning och på hösten om belysning och våta löv på gång- och cykelbanor. Och sedan börjar det om igen.

Stormtopp

– Hål i vägen, vägarbeten och byggprojekt ligger också väldigt högt upp på listan. Sedan blir det väldiga toppar vid extremväder, som vid översvämning och stormfällda träd. I augusti hade vi 500 ärenden om nedfallna träd efter stormen.

Annat på listan är hemtjänst, skola, fritids och förskola. Och vid jul, när kylan kom, hörde ett 40-tal av sig angående EU-migranter som slagit läger i Duvslaget.

– De flesta hade synpunkter på att det inte var lämpligt med boende vid Duvslaget och ville att kommunen skulle göra något åt det. Och några undrade hur de kunde hjälpa till. Då handlade det mycket om att informera om kommunens begränsade ansvar och var de kunde vända sig för att hjälpa.

Sedan kontaktcenter invigdes för två år sedan har antalet samtal, mejl och meddelanden i sociala medier stadigt ökat.

– Vi registrerade väldigt många fler ärenden förra året än 2013 vilket betyder att medborgarna gnäller mindre i det tysta och hör av sig till oss i stället. Det är precis det vi vill. Vi vill att man hör av sig när någonting inte fungerar, få in synpunkter, frågor och upplysningar så vi kan åtgärda det.

– Det är många som ringer och ger beröm och tackar när ett problem snabbt har ordnats också, säger Ann Salomonsson.

Gnälltoppen

1. Snöröjning/halkbekämpning

2. Trasig/saknad belysning

3. Lövupptagning från gång- och cykelväg

4. Grus- och sandupptagning

5. Nedskräpning och gräsklippning/ogräsrensning