2015-01-22 16:19

2015-01-22 16:20

Varför sjunker bensinförsäljningen?

Hallå där..
...Stefan Särnehed, vd OK Värmland

– För att fler kör på diesel.

Färska siffror från SPBI, Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitutet, visar att försäljningen av bensin sjönk med 4 procent förra året. Och med 40 procent och man jämför med toppåret 1989.

Hur klarar ni en sådan försäljningsminskning?

– Genom att sälja mer diesel. Jämfört med 1989 säljer vi i stort sett samma totalvolymer i dag.

Försäljningen av etanol och eldningsolja sjunker också. Det såldes mer diesel förra året. Men ökningen är blygsam, bara 2 procent.

– Så ser det ut. Överflyttningen till diesel sker successivt..

Hur ser det ut i Värmland?

– Vi ökar totalt sett med ungefär 2 procent. Vi minskar också på bensin och etanol men ökar försäljningen av diesel. Diesel och bensin ligger i dag på ungefär samma nivå.

Vad beror det på?

– Andelen energieffektiva bilar, elbilar till exempel, är fortfarande ganska liten. Att bensinförsäljningen sjunker beror på att folk slutar köpa bensindrivna bilar och går över till dieselmotorer.

– För att fler kör på diesel.

Färska siffror från SPBI, Svenska petroleum och biodrivmedelsinstitutet, visar att försäljningen av bensin sjönk med 4 procent förra året. Och med 40 procent och man jämför med toppåret 1989.

Hur klarar ni en sådan försäljningsminskning?

– Genom att sälja mer diesel. Jämfört med 1989 säljer vi i stort sett samma totalvolymer i dag.

Försäljningen av etanol och eldningsolja sjunker också. Det såldes mer diesel förra året. Men ökningen är blygsam, bara 2 procent.

– Så ser det ut. Överflyttningen till diesel sker successivt..

Hur ser det ut i Värmland?

– Vi ökar totalt sett med ungefär 2 procent. Vi minskar också på bensin och etanol men ökar försäljningen av diesel. Diesel och bensin ligger i dag på ungefär samma nivå.

Vad beror det på?

– Andelen energieffektiva bilar, elbilar till exempel, är fortfarande ganska liten. Att bensinförsäljningen sjunker beror på att folk slutar köpa bensindrivna bilar och går över till dieselmotorer.