2015-01-22 16:46

2015-01-22 16:47

"Svart hål" i ekonomin

KARLSTAD: Löneökningar saknar finansiering

Operationerna inom landstinget förväntas gå mer än 100 miljoner back i år. Det talas dessutom om ett ”svart hål” i ekonomin. Flera stora poster är inte finansierade.

Det fattas i dagsläget 104 miljoner kronor för att täcka värmlänningarnas behov av operationer under 2015. Ska köerna opereras bort kostar det ännu fler miljoner.

I ett dokument från ett möte med ledningen vid division opererande specialiteter, nämns ett ”svart hål” i ekonomin. Det handlar om stora poster som tillkommer under året som inte är helt finansierade, bland annat särskilda vårdplatser och löneökningar.

Landstingets bokslut för 2014 sammanställs just nu. Sifforna är fortfarande preliminära, men operationerna gick cirka 40 miljoner back förra året. Störst minus av landstingets verksamheter gjorde medicin med omkring 80 miljoner.

Komplex fördelning

Landstinget som helhet räknar med ett överskott på 62 miljoner kronor 2015. Statliga bidrag är inte alltid fördelade i budgeten. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg.

– Hur vi internt fördelar resurserna är väldigt komplext. Det är inte säkert att alla delar har fått det man skulle kunna kalla en rätt budget, säger han.

Hur allvarligt är det ekonomiska läget?

– Vi har ekonomiska utmaningar som gör att vi inte når upp till överskottskravet för en god ekonomisk hushållning, men jag vill påstå att vi har god kontroll på landstingets ekonomi. Sju av de senaste åtta åren har vi lämnat ett överskott.

Hur ska årets löneökningar finansieras?

– Vi har de pengar vi har, men om du frågar om jag tror att landstinget går ihop 2015 så tror jag det. Kan vi exempelvis anställa mer personal så sparar vi pengar när vi slipper övertid och kostnader för inhyrd personal.

Finns det fler ”svarta hål” i landstingets ekonomi?

– Vi använder inte begreppet ”svart hål”. Vi utför ofta saker som det sedan kommer ett statligt bidrag för, exempelvis hälsoundersökningar för asylsökande, och det brukar vi kalla ”kvarstående åtaganden”. Liknande förhållanden finns på flera håll i landstinget, säger Tobias Kjellberg.

Det fattas i dagsläget 104 miljoner kronor för att täcka värmlänningarnas behov av operationer under 2015. Ska köerna opereras bort kostar det ännu fler miljoner.

I ett dokument från ett möte med ledningen vid division opererande specialiteter, nämns ett ”svart hål” i ekonomin. Det handlar om stora poster som tillkommer under året som inte är helt finansierade, bland annat särskilda vårdplatser och löneökningar.

Landstingets bokslut för 2014 sammanställs just nu. Sifforna är fortfarande preliminära, men operationerna gick cirka 40 miljoner back förra året. Störst minus av landstingets verksamheter gjorde medicin med omkring 80 miljoner.

Komplex fördelning

Landstinget som helhet räknar med ett överskott på 62 miljoner kronor 2015. Statliga bidrag är inte alltid fördelade i budgeten. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg.

– Hur vi internt fördelar resurserna är väldigt komplext. Det är inte säkert att alla delar har fått det man skulle kunna kalla en rätt budget, säger han.

Hur allvarligt är det ekonomiska läget?

– Vi har ekonomiska utmaningar som gör att vi inte når upp till överskottskravet för en god ekonomisk hushållning, men jag vill påstå att vi har god kontroll på landstingets ekonomi. Sju av de senaste åtta åren har vi lämnat ett överskott.

Hur ska årets löneökningar finansieras?

– Vi har de pengar vi har, men om du frågar om jag tror att landstinget går ihop 2015 så tror jag det. Kan vi exempelvis anställa mer personal så sparar vi pengar när vi slipper övertid och kostnader för inhyrd personal.

Finns det fler ”svarta hål” i landstingets ekonomi?

– Vi använder inte begreppet ”svart hål”. Vi utför ofta saker som det sedan kommer ett statligt bidrag för, exempelvis hälsoundersökningar för asylsökande, och det brukar vi kalla ”kvarstående åtaganden”. Liknande förhållanden finns på flera håll i landstinget, säger Tobias Kjellberg.