2015-01-22 14:54

2015-01-22 15:09

Skogen ruvar på många möjligheter

KARLSTAD: Framtidsresans stopp på Nobelgymnasiet

Tre fjärdedelar av Värmland består av skog. Länet har i dag 4 200 personer anställda inom skogsindustrin. Ett bra jobb kan finnas närmare än du tror.

Det var budskapet när Skogsindustriernas temadag Framtidsresan på torsdagen nådde Nobelgymnasiet i Karlstad. Syftet med den här mångåriga satsningen är att öka kunskapen om skogsnäringens betydelse och peka på möjligheterna om man väljer att satsa på en eftergymnasial skogsindustriell utbildning.

Stora möjligheter

– Det här är en framtidsbransch med många tänkbara yrkesval och möjligheter till en internationell karriär, sa Wilhelm Magnusson från projektet Framtidsresan.

Han syftade då på att branschen sysselsätter inte bara folk som jobbar praktiskt i skogen utan också till exempel, tekniker, ekonomer och personalvetare.

Det var budskapet när Skogsindustriernas temadag Framtidsresan på torsdagen nådde Nobelgymnasiet i Karlstad. Syftet med den här mångåriga satsningen är att öka kunskapen om skogsnäringens betydelse och peka på möjligheterna om man väljer att satsa på en eftergymnasial skogsindustriell utbildning.

Stora möjligheter

– Det här är en framtidsbransch med många tänkbara yrkesval och möjligheter till en internationell karriär, sa Wilhelm Magnusson från projektet Framtidsresan.

Han syftade då på att branschen sysselsätter inte bara folk som jobbar praktiskt i skogen utan också till exempel, tekniker, ekonomer och personalvetare.