2015-01-22 15:35

2015-01-22 15:35

Länet långt ner på rankning

VÄRMLAND: Sysselsättning, utbildning och ekonomisk utveckling jämförs

Tufft. När regionerna i landet rankas hamnar Värmland långt ner. Både när det gäller jobb och tillväxt blir det bottenplaceringar.

Halland pekas ut som vinnare.

Det är tidningen Dagens Samhälle som tagit del av en rapport från konsultföretaget WSP, där landets regioner rankas.

Man har jämfört sysselsättning, utbildning och ekonomisk utveckling.

Värmland hamnar under rikssnittet i samtliga kategorier.

”Tabellen är fel”

När det kommer till andel i förvärvsarbete blir det bara plats 19 av 21. Men så illa är det inte, enligt regionrådet Tomas Riste (S)

– Jag vill påstå att den tabellen är fel.

– Går man på SCB:s statistik kommer vi och Skåne i botten, därför att våra 6 000 som bor här men pendlar till Norge inte räknas in. När vi har lagt på de 6 000 så hamnar vi ungefär som Västra Götaland. Alltså över rikssnittet, säger Tomas Riste.

Men det finns helt klart utmaningar.

– Det är verkligheten vi lever med. Vi kommer aldrig att kunna jämföra oss med Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vad krävs för att Värmland ska hamna på en bättre plats i en sådan här rankning?

– Infrastrukturen är en väldigt viktig fråga. Vi har ett bra läge mellan Oslo och Stockholm, men vi måste få till snabbare förbindelser. Det är rimliga restider till Stockholm i dag, men det är orimliga restider till Oslo, säger Tomas Riste.

– Sedan måste vi klara kompetensförsörjningen till våra stora företag.

Större region?

Riste vill heller inte släppa tanken på en större region.

– Vi hade i går en överläggning på SKL, alla regioner. Där blev uppdraget till SKL:s styrelse att till regeringen lyfta den åtta år gamla frågan som ansvarskommittén utredde om större regioner. Det var vi väldigt överens om.

– På sikt måste vi hitta en situation där vi jobbar i ett större sammanhang än bara Värmland.

Det är tidningen Dagens Samhälle som tagit del av en rapport från konsultföretaget WSP, där landets regioner rankas.

Man har jämfört sysselsättning, utbildning och ekonomisk utveckling.

Värmland hamnar under rikssnittet i samtliga kategorier.

”Tabellen är fel”

När det kommer till andel i förvärvsarbete blir det bara plats 19 av 21. Men så illa är det inte, enligt regionrådet Tomas Riste (S)

– Jag vill påstå att den tabellen är fel.

– Går man på SCB:s statistik kommer vi och Skåne i botten, därför att våra 6 000 som bor här men pendlar till Norge inte räknas in. När vi har lagt på de 6 000 så hamnar vi ungefär som Västra Götaland. Alltså över rikssnittet, säger Tomas Riste.

Men det finns helt klart utmaningar.

– Det är verkligheten vi lever med. Vi kommer aldrig att kunna jämföra oss med Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vad krävs för att Värmland ska hamna på en bättre plats i en sådan här rankning?

– Infrastrukturen är en väldigt viktig fråga. Vi har ett bra läge mellan Oslo och Stockholm, men vi måste få till snabbare förbindelser. Det är rimliga restider till Stockholm i dag, men det är orimliga restider till Oslo, säger Tomas Riste.

– Sedan måste vi klara kompetensförsörjningen till våra stora företag.

Större region?

Riste vill heller inte släppa tanken på en större region.

– Vi hade i går en överläggning på SKL, alla regioner. Där blev uppdraget till SKL:s styrelse att till regeringen lyfta den åtta år gamla frågan som ansvarskommittén utredde om större regioner. Det var vi väldigt överens om.

– På sikt måste vi hitta en situation där vi jobbar i ett större sammanhang än bara Värmland.

Så placerar sig Värmland

Rankningen består av sex tabeller. Så här placerar sig Värmland i de olika kategorierna:

Andel i förvärvsarbete (2012) plats 19 av 21

Sysselsättningsökning (2004–2012) plats 15 av 21

Befolkningsökning (1970–2010) plats 19 av 21

Bruttoregionprodukt (2011) plats 17 av 21

Ekonomisk utveckling (2002–2011) plats 19 av 21

Eftergymnasial utbildning (2013) plats 15 av 21

Källa: Dagens Samhälle