2015-01-21 16:07

2015-01-21 16:07

Kort utbildning ger fler lärare

KARLSTAD

På måndag startar en ny kull blivande lärare sin utbildning på Karlstads universitet.

Universitetet har fått 45 nya platser till de 30 man haft sedan tidigare på den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. Den riktar sig till människor med olika ämnes- och yrkesbakgrunder som vill komplettera med en lärarbehörighet.

 

Universitetet har fått 45 nya platser till de 30 man haft sedan tidigare på den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. Den riktar sig till människor med olika ämnes- och yrkesbakgrunder som vill komplettera med en lärarbehörighet.