2015-01-20 12:45

2015-01-21 09:29

Barn avled vid födsel

KARLSTAD: Landstinget gör lex Maria-anmälan

Ett barn dog efter en långdragen förlossning vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Nu gör landstinget en anmälan enligt lex Maria.

Kvinnan kom till sjukhuset för att sätta igång förlossningen som planerat. Förloppet drog ut på tiden och personalen använde sugklocka. Barnet var mycket medtaget efter födseln och fördes till Uppsala för vård, men avled. Händelsen inträffade i augusti.

Varför gör ni en lex Maria-anmälan?

– Det är en så pass allvarlig händelse när ett barn avlider i samband med en förlossning, säger verksamhetschef Anna Hessel.

Vad var det som gick fel?

– Vi vet inte om vi har gjort någonting fel. Det är det vi ber Inspektionen för vård och omsorg att utreda. Det här är en väldigt ovanlig händelse och då måste vi be någon extern part att utreda om någonting har gjorts fel.

Mamman var en förstagångsföderska i 30-årsåldern. Hon följdes av specialistmödravården under graviditeten.

Vad händer nu?

– Vi inleder en händelseanalys där vi noggrant går igenom händelsen och pratar med alla inblandade, säger Anna Hessel.

Kvinnan kom till sjukhuset för att sätta igång förlossningen som planerat. Förloppet drog ut på tiden och personalen använde sugklocka. Barnet var mycket medtaget efter födseln och fördes till Uppsala för vård, men avled. Händelsen inträffade i augusti.

Varför gör ni en lex Maria-anmälan?

– Det är en så pass allvarlig händelse när ett barn avlider i samband med en förlossning, säger verksamhetschef Anna Hessel.

Vad var det som gick fel?

– Vi vet inte om vi har gjort någonting fel. Det är det vi ber Inspektionen för vård och omsorg att utreda. Det här är en väldigt ovanlig händelse och då måste vi be någon extern part att utreda om någonting har gjorts fel.

Mamman var en förstagångsföderska i 30-årsåldern. Hon följdes av specialistmödravården under graviditeten.

Vad händer nu?

– Vi inleder en händelseanalys där vi noggrant går igenom händelsen och pratar med alla inblandade, säger Anna Hessel.