2015-01-14 13:48

2015-01-20 23:15

Du vill ha en säkrare kemikalievärld?

HALLÅ DÄR...

...Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, som är med och delar på 60 miljoner kronor.

– Ja, det är det långsiktiga syftet med vår forskning. Vi vill få fram vetenskapligt underlag för att kunna fasa ut kemikalier som är farliga för folkhälsan och utveckla bättre metoder för att kunna testa nya kemikalier innan de släpps. En bättre riskvärdering i det här sammanhanget med andra ord.

Varifrån kommer det stora forskningsanslaget på drygt sex miljoner Euro?

– Swetox är ett nytt toxikologiskt centrum i Södertälje, ett konsortium i Astra-nedläggningens spår med elva universitet inblandade. Fokus ligger på kemikalier och hälsorisker. Ett av tre ben som man jobbar med är hormonstörande effekter.

Vad är Karlstads roll i det hela?

– En tredjedel av pengarna i det här integrerade projektet går hit. Våra epidemiologiska studier i befolkningen ska kopplas ihop med experimentella försök i laboratorier.

I Selma-studien har ni undersökt hur mjukgöraren ftalater, som bland annat finns i plastgolv, tas upp kroppen. Tittar ni på fler kemikalier nu?

– Ja, det är många olika ämnen som ska undersökas. Nu handlar det om hur vi människor reagerar på mixen, coctaileffekter av olika kemikalier. Vår forskning bygger på den grupp om cirka 2 000 mammor och deras barn som vi har följt under sju års tid allt sedan graviditeten.

– Ja, det är det långsiktiga syftet med vår forskning. Vi vill få fram vetenskapligt underlag för att kunna fasa ut kemikalier som är farliga för folkhälsan och utveckla bättre metoder för att kunna testa nya kemikalier innan de släpps. En bättre riskvärdering i det här sammanhanget med andra ord.

Varifrån kommer det stora forskningsanslaget på drygt sex miljoner Euro?

– Swetox är ett nytt toxikologiskt centrum i Södertälje, ett konsortium i Astra-nedläggningens spår med elva universitet inblandade. Fokus ligger på kemikalier och hälsorisker. Ett av tre ben som man jobbar med är hormonstörande effekter.

Vad är Karlstads roll i det hela?

– En tredjedel av pengarna i det här integrerade projektet går hit. Våra epidemiologiska studier i befolkningen ska kopplas ihop med experimentella försök i laboratorier.

I Selma-studien har ni undersökt hur mjukgöraren ftalater, som bland annat finns i plastgolv, tas upp kroppen. Tittar ni på fler kemikalier nu?

– Ja, det är många olika ämnen som ska undersökas. Nu handlar det om hur vi människor reagerar på mixen, coctaileffekter av olika kemikalier. Vår forskning bygger på den grupp om cirka 2 000 mammor och deras barn som vi har följt under sju års tid allt sedan graviditeten.