2015-01-14 18:50

2015-01-20 23:15

"Det ekonomiska läget är ansträngt"

ISHOCKEY: Färjestads vd Stefan Larsson bekräftar varslen och att det saknas pengar på banken

(UPPDATERAD) Färjestads vd Stefan Larsson bekräftar för NWT att sex tjänster ska bantas i organisationen och att sex personer alltså får sluta.
– Vi lade varslen i fredags och informerade de fackliga representanterna redan i början av december. Hela organisationen är informerad, säger Larsson.

Han medger också att FBK:s ekonomiska läge är ansträngt.

Det har aldrig hänt tidigare att ”rika” FBK tvingats lägga varsel och avskeda folk. Men ”rika” är numera en sanning med modifikation. FBK har ett stort eget kapital men inte i form av en massa rena pengar på banken längre.

Trotjänare får gå

– Det stämmer. Största delen av kapitalet är bundet i arenan. Det ekonomiska läget är ansträngt för oss. Det är ingen katastrof men vi gör de här åtgärderna för att den situationen inte ska uppstå. Vi måste få en ekonomi i balans för att kunna investera i kärnprodukten (A-laget). Vi var i behov av att göra förändringar av olika skäl, säger Larsson.

NWT har nu fått bekräftat av en mycket säker källa att det är fem trotjänare som har varslats om uppsägning plus ytterligare en anställd. Det rör sig om följande:

Kjell Dahlin, administrativt ansvarig för ungdomsverksamheten.

Thomas Rundqvist, Europaansvarig.

Jörgen Kalitzki, kommunikationschef.

Mathias Johansson, evenemangsansvarig på ungdomssidan.

Anders Steen, chefsscout.

En materialförvaltare.

Kände till läget

– Det vore fel av mig att gå ut med namn i det här skedet. Det är olyckligt att namnen är ute. Nu väntar en facklig förhandlingsprocess där vi inte är i mål. Det är vi först i början av februari, tror jag.

Enligt Larsson kan det bli aktuellt att omvandla vissa arbetsuppgifter med extern hjälp.

Stefan Larsson kom in som ny vd i Färjestad inför säsongen efter att tidigare ha arbetat på ett toppjobb som chef för SAS i Nordamerika.

Var du medveten om det ansträngda ekonomiska läget i FBK när du tillträdde?

– Ja, jag fick en bra genomlysning och den stämmer överens med vad jag sedan kunnat konstatera.

Du drog dig inte då för att hoppa på tåget?

– Nej. Nu handlar det om att Färjestads kostym är för stor. Nu ser vi över den och ska se till så att den blir rätt, såväl numerärt som kompetensmässigt.

Hur mycket pengar sparar ni på de indragna tjänsterna?

– Det kan jag inte gå in på men i slutänden blir det en ansenlig besparing.

Är det risk för fler varsel framöver?

– Vi gör bedömningen att det här räcker men vi kan ju inte ta gift på att omvärlden inte förändras framöver.

När upphör anställningen för de sex?

– Det blir en fackling förhandlingsfråga.

När offentliggör ni namnen på de sex?

– När vi har kommit till en överenskommelse med var och en.

Hur ligger ni till ekonomiskt i nuläget?

– Vi följer den budget som är lagd. Men det är ingen dans på rosor eftersom vi kommer från en låg nivå. Det är därför vi tvingats att göra förändringar i organisationen.

Hur kändes det att ta till den här åtgärden?

– Bland det värsta man kan göra. Den här typen av processer påverkar ju folks liv.

NWT har sökt de fem som namngivits och som enligt uppgift har varslats. Bara en svarade, FBK-legendaren Thomas Rundqvist. Det i form av ett sms med texten:

”Hej. Jag har inget att säga just nu utan du får vända dig till Stefan L. Mvh Thomas.

Han medger också att FBK:s ekonomiska läge är ansträngt.

Det har aldrig hänt tidigare att ”rika” FBK tvingats lägga varsel och avskeda folk. Men ”rika” är numera en sanning med modifikation. FBK har ett stort eget kapital men inte i form av en massa rena pengar på banken längre.

Trotjänare får gå

– Det stämmer. Största delen av kapitalet är bundet i arenan. Det ekonomiska läget är ansträngt för oss. Det är ingen katastrof men vi gör de här åtgärderna för att den situationen inte ska uppstå. Vi måste få en ekonomi i balans för att kunna investera i kärnprodukten (A-laget). Vi var i behov av att göra förändringar av olika skäl, säger Larsson.

NWT har nu fått bekräftat av en mycket säker källa att det är fem trotjänare som har varslats om uppsägning plus ytterligare en anställd. Det rör sig om följande:

Kjell Dahlin, administrativt ansvarig för ungdomsverksamheten.

Thomas Rundqvist, Europaansvarig.

Jörgen Kalitzki, kommunikationschef.

Mathias Johansson, evenemangsansvarig på ungdomssidan.

Anders Steen, chefsscout.

En materialförvaltare.

Kände till läget

– Det vore fel av mig att gå ut med namn i det här skedet. Det är olyckligt att namnen är ute. Nu väntar en facklig förhandlingsprocess där vi inte är i mål. Det är vi först i början av februari, tror jag.

Enligt Larsson kan det bli aktuellt att omvandla vissa arbetsuppgifter med extern hjälp.

Stefan Larsson kom in som ny vd i Färjestad inför säsongen efter att tidigare ha arbetat på ett toppjobb som chef för SAS i Nordamerika.

Var du medveten om det ansträngda ekonomiska läget i FBK när du tillträdde?

– Ja, jag fick en bra genomlysning och den stämmer överens med vad jag sedan kunnat konstatera.

Du drog dig inte då för att hoppa på tåget?

– Nej. Nu handlar det om att Färjestads kostym är för stor. Nu ser vi över den och ska se till så att den blir rätt, såväl numerärt som kompetensmässigt.

Hur mycket pengar sparar ni på de indragna tjänsterna?

– Det kan jag inte gå in på men i slutänden blir det en ansenlig besparing.

Är det risk för fler varsel framöver?

– Vi gör bedömningen att det här räcker men vi kan ju inte ta gift på att omvärlden inte förändras framöver.

När upphör anställningen för de sex?

– Det blir en fackling förhandlingsfråga.

När offentliggör ni namnen på de sex?

– När vi har kommit till en överenskommelse med var och en.

Hur ligger ni till ekonomiskt i nuläget?

– Vi följer den budget som är lagd. Men det är ingen dans på rosor eftersom vi kommer från en låg nivå. Det är därför vi tvingats att göra förändringar i organisationen.

Hur kändes det att ta till den här åtgärden?

– Bland det värsta man kan göra. Den här typen av processer påverkar ju folks liv.

NWT har sökt de fem som namngivits och som enligt uppgift har varslats. Bara en svarade, FBK-legendaren Thomas Rundqvist. Det i form av ett sms med texten:

”Hej. Jag har inget att säga just nu utan du får vända dig till Stefan L. Mvh Thomas.