2015-01-11 12:48

2015-01-20 22:46

Rökutveckling i maskin på sågverk

VÅLBERG

Räddningstjänsten fick vid 12-tiden ett larm om en brand i en lastmaskin på Norsälvens Sågverk utanför Vålberg.

– Styrkan från Vålberg var först på plats och kunde snabbt konstatera att det handlade om en rökutveckling som de tog hand om på egen hand, berättar Ola Åkesson, räddningschef i beredskap.

– Styrkan från Vålberg var först på plats och kunde snabbt konstatera att det handlade om en rökutveckling som de tog hand om på egen hand, berättar Ola Åkesson, räddningschef i beredskap.