2015-01-06 06:00

2015-01-20 22:40

"Kostdoktorn" upptaxeras efter redovisningsslarv

KARLSTAD

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt i Karlstad betalade för lite skatt 2012-2013. Nu har Skatteverket beslutat om upptaxering och skatteböter.

Enligt Skatteverkets beslut sålde ”Kostdoktorn” cirka 2 000 exemplar av sin bok Matrevolutionen utan att redovisa inkomsterna. Han upptaxeras därför med 37 500 kronor och får betala skatteböter på 40 procent.

Skatteböter, eller skattetillägg som det formellt kallas, påförs när en skattskyldig varit mycket oaktsam eller uppsåtligen undanhållit skatt. 40 procent är den högsta skattesatsen.

Enligt Skatteverkets beslut sålde ”Kostdoktorn” cirka 2 000 exemplar av sin bok Matrevolutionen utan att redovisa inkomsterna. Han upptaxeras därför med 37 500 kronor och får betala skatteböter på 40 procent.

Skatteböter, eller skattetillägg som det formellt kallas, påförs när en skattskyldig varit mycket oaktsam eller uppsåtligen undanhållit skatt. 40 procent är den högsta skattesatsen.