2015-01-02 16:56

2015-01-20 22:40

MSB vill pröva upphandlingsböter

KARLSTAD

För en månad sedan ålades MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsböter.

Nu ansöker MSB om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrunden är ett avtal mellan MSB och SOS Alarm, vilket slöts utan upphandling.

MSB yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens dom och beslutar att Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift avslås, alternativt att avgiften efterskänks. I andra hand yrkar MSB att avgiften sänks till en procent av kontraktsvärdet.

De rättsliga instanserna har så här långt ansett att MSB genomfört en otillåten upphandling. trots att MSB i praktiken endast kan sluta avtal med SOS Alarm.

Nu ansöker MSB om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrunden är ett avtal mellan MSB och SOS Alarm, vilket slöts utan upphandling.

MSB yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens dom och beslutar att Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift avslås, alternativt att avgiften efterskänks. I andra hand yrkar MSB att avgiften sänks till en procent av kontraktsvärdet.

De rättsliga instanserna har så här långt ansett att MSB genomfört en otillåten upphandling. trots att MSB i praktiken endast kan sluta avtal med SOS Alarm.