2015-01-02 14:44

2015-01-20 23:18

Kyrkan fördömer moskéattentat

KARLSTAD

Biskop Esbjörn Hagberg och domprost Harald Cohén vill som representanter för Svenska kyrkan i Karlstads stift kraftfullt fördöma de brandattentat och skadegörelser som den senaste tiden skett mot moskéer.

– En av människors grundläggande rättigheter är möjligheten att fritt få utöva sin religion. Dessa attentat är därför att se som en grov kränkning mot varje troende människa och hennes rätt att utan rädsla utöva sin religiösa tro, skriver de i ett pressmeddelande.

Samtidigt har ledare för alla religiösa grupper i Sverige genom Sveriges Interreligiösa Råd gemensamt undertecknat ett dokument där man helt tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet.

Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata! under helgen 30 januari - 1 februari 2015.

– En av människors grundläggande rättigheter är möjligheten att fritt få utöva sin religion. Dessa attentat är därför att se som en grov kränkning mot varje troende människa och hennes rätt att utan rädsla utöva sin religiösa tro, skriver de i ett pressmeddelande.

Samtidigt har ledare för alla religiösa grupper i Sverige genom Sveriges Interreligiösa Råd gemensamt undertecknat ett dokument där man helt tar avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet.

Religionerna i Sverige agerar nu gemensamt mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata! under helgen 30 januari - 1 februari 2015.