2015-01-01 20:21

2015-01-20 22:45

Så var året för räddningstjänsten

KARLSTAD

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen har summerat 2014. Totalt fick man 1 957 larm under året, det är något fler än under 2013.

Bland de största insatserna under året finns gasutsläppet på Rudsskolan i Karlstad i april där ett 20-tal personer fick föras till sjukhus, samt de svåra trafikolyckorna på E18 vid Sörmon.

Flest larm kom under augusti. Bland annat ställde stormvindarna som drog in över Karlstad i början av augusti till det rejält och orsakade ett 30-tal larm.

Positivt ur statistiken är att ingen person har omkommit i en brand under året och att antalet eldstadsrelaterade bränder har halverats.

I Räddningstjänsten i Karlstadsregionen ingår kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Munkfors.

Bland de största insatserna under året finns gasutsläppet på Rudsskolan i Karlstad i april där ett 20-tal personer fick föras till sjukhus, samt de svåra trafikolyckorna på E18 vid Sörmon.

Flest larm kom under augusti. Bland annat ställde stormvindarna som drog in över Karlstad i början av augusti till det rejält och orsakade ett 30-tal larm.

Positivt ur statistiken är att ingen person har omkommit i en brand under året och att antalet eldstadsrelaterade bränder har halverats.

I Räddningstjänsten i Karlstadsregionen ingår kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Munkfors.