2014-12-29 17:56

2015-01-20 23:13

Satsning på lärarutbildningen

KARLSTAD

Karlstads universitet är ett av de lärosäten i landet som får flest nya utbildningsplatser, 223 stycken, nästa år.

Även takbeloppet höjs med knappt 16 miljoner kronor. Allt det här ska främst gå till att bygga ut lärarutbildningarna i Karlstad.

En handfull av de nya utbildningsplatserna går till specialistsjuksköterskeutbildningen.

På forskarnivå får KAU ytterligare två miljoner kronor jämfört med årets anslag, totalt 204 miljoner kronor 2015. För utbildningen på grundnivå och avancerad nivå i Karlstad blir tilldelningen 597 miljoner kronor nästa år.

Även takbeloppet höjs med knappt 16 miljoner kronor. Allt det här ska främst gå till att bygga ut lärarutbildningarna i Karlstad.

En handfull av de nya utbildningsplatserna går till specialistsjuksköterskeutbildningen.

På forskarnivå får KAU ytterligare två miljoner kronor jämfört med årets anslag, totalt 204 miljoner kronor 2015. För utbildningen på grundnivå och avancerad nivå i Karlstad blir tilldelningen 597 miljoner kronor nästa år.