2014-12-27 06:00

2015-01-20 23:12

Skyfall stängde Skutberget

KARLSTAD

Det var inte bara i Kristinehamn som regnandet orsakade stora problem denna sensommar. På sina håll kom omkring 100 millimeter regn under ett dygn.

Även Karlstad drabbades då av skyfallen.

Värst var det på Skutbergets camping, First Camp. När chockade campinggäster vaknade på lördagsmorgonen den 23 augusti stod vattnet meterhögt. Utan fungerande el, vatten eller avlopp var det bara att slå igen hela campingen. Ett 50-tal husvagnar, nästan lika många campingstugor och ett stort antal bilar tog in vatten. I många fall blev bara skrot kvar.

Även flera vägar väster om Karlstad drabbades. Polisen tvingades spärra av E18 från Grums österut. Vid Sörmon hade en sjö bildats i en vägsvacka, där bilar fastnade och folk fick evakueras.

Även Karlstad drabbades då av skyfallen.

Värst var det på Skutbergets camping, First Camp. När chockade campinggäster vaknade på lördagsmorgonen den 23 augusti stod vattnet meterhögt. Utan fungerande el, vatten eller avlopp var det bara att slå igen hela campingen. Ett 50-tal husvagnar, nästan lika många campingstugor och ett stort antal bilar tog in vatten. I många fall blev bara skrot kvar.

Även flera vägar väster om Karlstad drabbades. Polisen tvingades spärra av E18 från Grums österut. Vid Sörmon hade en sjö bildats i en vägsvacka, där bilar fastnade och folk fick evakueras.