2014-12-23 17:10

2015-01-20 23:12

Frankfurtlinjen kan få draghjälp

KARLSTAD: Planer på mellanlandning

60 procent beläggning är för dåligt.
Därför får flyglinjen Karlstad-Frankfurt en mellanlandning – i Jönköping.
Och flygoperatören BMI får en ny förlustgaranti på 14 miljoner kronor.

Den 5 december kom ett dråpslag mot flyglinjen Karlstad-Frankfurt när förvaltningsrätten meddelade att Karlstads kommuns indirekta stöttning, genom det till 49 procent kommunägda Värmlands näringslivsutveckling, är olaglig.

Bara tre dagar senare fick Landstinget i Jönköpings län en avsiktsförklaring. Den var undertecknad av kommunalråden Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S), ordförande och vice ordförande Karlstads Stadshus AB, det kommunala bolag som äger flygplatsbolaget.

Karlstad vill ha ekonomisk draghjälp för att säkra Frankfurtlinjen, i utbyte mot en mellanlandning.

Detaljerade planer

Planerna är långt framskridna. Enligt handlingar från Landstinget i Jönköping står Handelskammaren redo att bilda ett dotterbolag för att teckna avtal med flygoperatören BMI.

Landstingsstyrelsen har dessutom redan beslutat att föreslå ett borgensavtal för att kunna ge BMI en treårig förlustgaranti på 14 miljoner kronor.

Upplägget är inte helt olikt det med omstridda Värmlands näringslivsutveckling, som bildades kort innan Frankfurtlinjen presenterades. Då kunde NWT avslöja anledningen till den hastiga bolagsbildningen: flygbolaget krävde 15 miljoner i förlustgaranti.

Saknar lönsamhet

Flyglinjen har en beläggning på cirka 60 procent. Det är inte tillräckligt för lönsamhet, enligt ett beslutsunderlag hos Landstinget i Jönköping:

”Mot den bakgrunden har Karlstads kommun och Karlstads flygplats efterfrågat möjligheterna att samordna trafiken mot Frankfurt med en mellanlandning i Jönköping.”

Men det säger sig flygplatschefen i Karlstad, Peter Landmark, inte känna till.

– Vi har inte kontaktat något landsting i Jönköping! säger han.

Finns det planer på att en mellanlandning?

– Det har jag inga kommentarer till.

Han säger dessutom att 60 procents beläggning är en ”väldigt bra siffra”.

– Linjen växer bättre än prognos och både Lufthansa och BMI är nöjda med utvecklingen.

Den 27 januari ska landstingsfullmäktige i Jönköping ta slutgiltigt beslut i borgensfrågan.

Den 5 december kom ett dråpslag mot flyglinjen Karlstad-Frankfurt när förvaltningsrätten meddelade att Karlstads kommuns indirekta stöttning, genom det till 49 procent kommunägda Värmlands näringslivsutveckling, är olaglig.

Bara tre dagar senare fick Landstinget i Jönköpings län en avsiktsförklaring. Den var undertecknad av kommunalråden Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S), ordförande och vice ordförande Karlstads Stadshus AB, det kommunala bolag som äger flygplatsbolaget.

Karlstad vill ha ekonomisk draghjälp för att säkra Frankfurtlinjen, i utbyte mot en mellanlandning.

Detaljerade planer

Planerna är långt framskridna. Enligt handlingar från Landstinget i Jönköping står Handelskammaren redo att bilda ett dotterbolag för att teckna avtal med flygoperatören BMI.

Landstingsstyrelsen har dessutom redan beslutat att föreslå ett borgensavtal för att kunna ge BMI en treårig förlustgaranti på 14 miljoner kronor.

Upplägget är inte helt olikt det med omstridda Värmlands näringslivsutveckling, som bildades kort innan Frankfurtlinjen presenterades. Då kunde NWT avslöja anledningen till den hastiga bolagsbildningen: flygbolaget krävde 15 miljoner i förlustgaranti.

Saknar lönsamhet

Flyglinjen har en beläggning på cirka 60 procent. Det är inte tillräckligt för lönsamhet, enligt ett beslutsunderlag hos Landstinget i Jönköping:

”Mot den bakgrunden har Karlstads kommun och Karlstads flygplats efterfrågat möjligheterna att samordna trafiken mot Frankfurt med en mellanlandning i Jönköping.”

Men det säger sig flygplatschefen i Karlstad, Peter Landmark, inte känna till.

– Vi har inte kontaktat något landsting i Jönköping! säger han.

Finns det planer på att en mellanlandning?

– Det har jag inga kommentarer till.

Han säger dessutom att 60 procents beläggning är en ”väldigt bra siffra”.

– Linjen växer bättre än prognos och både Lufthansa och BMI är nöjda med utvecklingen.

Den 27 januari ska landstingsfullmäktige i Jönköping ta slutgiltigt beslut i borgensfrågan.