2014-12-22 14:19

2015-01-20 22:39

Kommunen samordnar leveranserna

KARLSTAD

Karlstads kommun har beslutat att införa samordnade varudistributioner.

Ett bolag i stället för flera ska ta emot och samordna leveranserna till koncernens olika verksamheter. Detta ska ge färre transporter, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Det är Karlstadsbaserade Beves express AB som får uppdraget. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2015 och gäller i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Förändringen innebär bland annat att alla Karlstads kommuns verksamheter får färre och fasta leveransdagar och leveranstider.

Målet är att börja samordna leveranserna den 1 september.

Ett bolag i stället för flera ska ta emot och samordna leveranserna till koncernens olika verksamheter. Detta ska ge färre transporter, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Det är Karlstadsbaserade Beves express AB som får uppdraget. Avtalet träder i kraft den 1 februari 2015 och gäller i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Förändringen innebär bland annat att alla Karlstads kommuns verksamheter får färre och fasta leveransdagar och leveranstider.

Målet är att börja samordna leveranserna den 1 september.