2014-12-22 11:16

2015-01-20 23:12

Kommunen gjorde fel som sa upp Hells Angels

KARLSTAD

Hovrätten slog på måndagen fast att Karlstads kommuns uppsägning av Solstadens motorsport från den så kallade HA-gården i Härtsöga utanför Karlstad är ogiltig. Tingsrättens dom fastställs därmed.

Det uppger SVT:s Värmlandsnytt.

Karlstad kommun köpte under uppseendeväckande former HA-gården på en exekutiv auktion i Örebro i maj förra året.

Kommunen skickade en uppsägning till hyresgästen Solstadens motorsport. Men föreningen hävdade att uppsägningen var ogiltig eftersom det saknades en hänvisning om rätten att ta uppsägningen till hyresnämnden för medling.

Tingsrätten gav Solstadens motorsport rätt att kommunen skulle ha uppgett att föreningen kunde ta uppsägningen till hyresnämnden för medling om den ville ha ersättning för uppsägningen. När det saknades var uppsägningen ogiltig enligt en paragraf i jordabalken.

Och på måndagen fastställde alltså hovrätten tingsrättens dom.

Det uppger SVT:s Värmlandsnytt.

Karlstad kommun köpte under uppseendeväckande former HA-gården på en exekutiv auktion i Örebro i maj förra året.

Kommunen skickade en uppsägning till hyresgästen Solstadens motorsport. Men föreningen hävdade att uppsägningen var ogiltig eftersom det saknades en hänvisning om rätten att ta uppsägningen till hyresnämnden för medling.

Tingsrätten gav Solstadens motorsport rätt att kommunen skulle ha uppgett att föreningen kunde ta uppsägningen till hyresnämnden för medling om den ville ha ersättning för uppsägningen. När det saknades var uppsägningen ogiltig enligt en paragraf i jordabalken.

Och på måndagen fastställde alltså hovrätten tingsrättens dom.