2014-12-22 14:20

2015-01-20 22:39

Klubbat vem som leder nämnderna

KARLSTAD

Nu är ordförandeposterna för nämnderna i Karlstads kommun klara för den kommande mandatperioden.

Per-Inge Lidén (MP) som fram till nu har varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden blir ny ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Han ersätts på sin post av Johanna Larsson (M) som lämnar ordförandeposten för just arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ny ordförande i miljönämnden blir Torbjörn Nilsson (MP) som tar över efter partikamraten Martin Oscarsson. En annan nämnd där det blir byte på ordförandeposten, men med samma parti vid rodret är gymnasienämnden. Där tillträder Daniel Berghel (M) efter Göran Nilsson.

Peter Kullgren (KD) har redan tagit över stadsbyggnadsnämnden efter Maria Frisk. Tre politiker sitter kvar som ordförande för sina nämnder. Niklas Wikström (FP) behåller posten i barn- och ungdomsnämnden, Henrik Lander (C) sitter kvar i teknik- och fastighetsnämnden och Marlene Lund Kopparklint (M) fortsätter leda vård- och omsorgsnämnden.

Per-Inge Lidén (MP) som fram till nu har varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden blir ny ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Han ersätts på sin post av Johanna Larsson (M) som lämnar ordförandeposten för just arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ny ordförande i miljönämnden blir Torbjörn Nilsson (MP) som tar över efter partikamraten Martin Oscarsson. En annan nämnd där det blir byte på ordförandeposten, men med samma parti vid rodret är gymnasienämnden. Där tillträder Daniel Berghel (M) efter Göran Nilsson.

Peter Kullgren (KD) har redan tagit över stadsbyggnadsnämnden efter Maria Frisk. Tre politiker sitter kvar som ordförande för sina nämnder. Niklas Wikström (FP) behåller posten i barn- och ungdomsnämnden, Henrik Lander (C) sitter kvar i teknik- och fastighetsnämnden och Marlene Lund Kopparklint (M) fortsätter leda vård- och omsorgsnämnden.