2014-12-18 11:46

2015-01-20 23:11

Fängelsedom hävd för Värmlands Finans vd

KARLSTAD: 1 500 kronor i böter

Inga fängelsestraff, inget näringsförbud och i stället låga bötesstraff som inte ens behöver betalas. På torsdagen kom hovrättens dom i härvan kring Värmlands Finans och det blev nästan bara frikännanden.

I maj för två år sedan slog polisen till mot Värmlands Finans, ett företag i Karlstad som ägnade sig åt att köpa upp fakturor. 150 poliser och anställda vid Kronofogden och Skatteverket deltog i samordnade husrannsakningar på flera håll i Karlstad.

Flera personer greps och satt sedan häktade under lång tid. Så väcktes åtal mot åtta personer.

Efter ett och ett halvt år kom Värmlands tingsrätts dom. Sju fälldes medan en frikändes. Straffen blev klart mildare än vad åklagarna hade yrkat på. Vd:n dömdes dock till fängelse i 1 år och 9 månader, dennes bror till fängelse i 3 månader och en företagare till fängelse i 1 år och 3 månader.

Fyra överklagade

Fyra av de dömda överklagade till hovrätten för västra Sverige och i går kom domen därifrån.

Hovrätten tycker att det finns många märkliga omständigheter kring de affärstransaktioner som tas upp i åtalet. Men det är ändå bara indicier och med några få undantag har åklagarna inte lyckats bevisa att det har begåtts några brott. Hovrätten riktar också en tydlig kritik mot utredningen. Personer som kunnat skapa klarhet har inte hörts av polisen.

Den nu 31-årige vd:n döms av hovrätten endast som skyldig till försvårande av skattekontroll. Rätten tycker att det är värt ett kortare fängelsestraff men med tanke på den långa häktningstiden blir det inte mer än 30 dagsböter, sammanlagt 1 500 kronor i böter. Och böterna behöver han inte ens betala, även det med hänvisning till häktningstiden. Domen om näringsförbud upphävs.

Den nu 28-årige brodern döms enbart för ett oaktsamt bokföringsbrott. Även det är värt ett kortare fängelsestraff men häktningstiden förvandlar det till 30 dagsböter, sammanlagt 1 500 kronor som inte heller det behöver betalas.

Villkorlig dom

Den nu 64-årige företagaren frikänns helt medan en nu 46-årig företagare döms enbart för bokföringsbrott. Även här anses brottet vara värt ett kortare fängelsestraff men med tanke på häktningstiden blir det villkorlig dom.

Försvararna får tillsammans drygt 1 miljon kronor i ersättning.

Den tidigare vd:n säger via sin försvarare att han är mycket glad över att hovrätten har lyssnat till honom.

I maj för två år sedan slog polisen till mot Värmlands Finans, ett företag i Karlstad som ägnade sig åt att köpa upp fakturor. 150 poliser och anställda vid Kronofogden och Skatteverket deltog i samordnade husrannsakningar på flera håll i Karlstad.

Flera personer greps och satt sedan häktade under lång tid. Så väcktes åtal mot åtta personer.

Efter ett och ett halvt år kom Värmlands tingsrätts dom. Sju fälldes medan en frikändes. Straffen blev klart mildare än vad åklagarna hade yrkat på. Vd:n dömdes dock till fängelse i 1 år och 9 månader, dennes bror till fängelse i 3 månader och en företagare till fängelse i 1 år och 3 månader.

Fyra överklagade

Fyra av de dömda överklagade till hovrätten för västra Sverige och i går kom domen därifrån.

Hovrätten tycker att det finns många märkliga omständigheter kring de affärstransaktioner som tas upp i åtalet. Men det är ändå bara indicier och med några få undantag har åklagarna inte lyckats bevisa att det har begåtts några brott. Hovrätten riktar också en tydlig kritik mot utredningen. Personer som kunnat skapa klarhet har inte hörts av polisen.

Den nu 31-årige vd:n döms av hovrätten endast som skyldig till försvårande av skattekontroll. Rätten tycker att det är värt ett kortare fängelsestraff men med tanke på den långa häktningstiden blir det inte mer än 30 dagsböter, sammanlagt 1 500 kronor i böter. Och böterna behöver han inte ens betala, även det med hänvisning till häktningstiden. Domen om näringsförbud upphävs.

Den nu 28-årige brodern döms enbart för ett oaktsamt bokföringsbrott. Även det är värt ett kortare fängelsestraff men häktningstiden förvandlar det till 30 dagsböter, sammanlagt 1 500 kronor som inte heller det behöver betalas.

Villkorlig dom

Den nu 64-årige företagaren frikänns helt medan en nu 46-årig företagare döms enbart för bokföringsbrott. Även här anses brottet vara värt ett kortare fängelsestraff men med tanke på häktningstiden blir det villkorlig dom.

Försvararna får tillsammans drygt 1 miljon kronor i ersättning.

Den tidigare vd:n säger via sin försvarare att han är mycket glad över att hovrätten har lyssnat till honom.