2014-12-11 20:12

2015-01-20 23:10

Lärarfacket överlämnade önskelista till politikerna

KARLSTAD: Dialog.

Lärarförbundet lämnade en önskelista till politikerna i Karlstad på torsdagen. På listan finns önskemål om höjda löner och minskad arbetsbelastning.

Lärarförbundet anser att Sverige befinner sig i en växande lärarkris. Om fem år kommer det att saknas 400 lärare i Karlstad enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar.

– Läget är alarmerande. Vi ser med oro på hur vi ska fler unga vuxna att välja läraryrket. Lönerna är för låga, det finns inga vikarier och arbetsbelastningen är för hög, säger Josefine Dedorsson, ordförande för Lärarförbundet Karlstad.

Överlämnade önskelista

Att regeringens budget inte gick i genom oroar facket. Den innehöll riktade pengar till höjda lärarlöner och ökad lärartäthet menar Josefine Dedorsson.

– Pengar som verkligen hade behövts.

Lärarförbundet bjöd in Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnden till samtal på torsdagen och överlämnade då en önskelista.

På listan finns bland annat önskemål om höjda lärarlöner, att kommunen tar sitt ansvar för att Karlstad ska vara attraktivt att jobba i som lärare och att lärarnas arbetsbelastning minskas.

– Vi har haft en bra dialog med politikerna. Men vi kan inte se att något händer, det går för sakta, säger Josefine Dedorsson.

Bra samtal

Carola Bolmstedt (MP), ledamot i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, var på plats.

– Det var ett bra samtal. Vi pratade framför allt om två saker, hur vi kan se till att det blir en bra arbetsmiljö för lärare och hur vi successivt kan arbeta för att öka lönerna.

Hon tycker att det var många viktiga punkter på listan, men kan inte ge några löften.

– Vi är medvetna om att det finns saker att arbeta med.

Ingen vikariebrist

När det gäller lönehöjningar finns pengar avsatta för det i nämndens budget enligt Carola Bolmstedt. Angående vikariebristen menar hon att de inte märkt av någon sådan inom gymnasieskolan.

Arbetet med att minska arbetsbelastningen pågår efter att facket sedan tidigare slagit larm och kritik kommit från Arbetsmiljöverket.

– Det är ett arbete som pågår.

Lärarförbundet anser att Sverige befinner sig i en växande lärarkris. Om fem år kommer det att saknas 400 lärare i Karlstad enligt Statistiska Centralbyråns beräkningar.

– Läget är alarmerande. Vi ser med oro på hur vi ska fler unga vuxna att välja läraryrket. Lönerna är för låga, det finns inga vikarier och arbetsbelastningen är för hög, säger Josefine Dedorsson, ordförande för Lärarförbundet Karlstad.

Överlämnade önskelista

Att regeringens budget inte gick i genom oroar facket. Den innehöll riktade pengar till höjda lärarlöner och ökad lärartäthet menar Josefine Dedorsson.

– Pengar som verkligen hade behövts.

Lärarförbundet bjöd in Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnden till samtal på torsdagen och överlämnade då en önskelista.

På listan finns bland annat önskemål om höjda lärarlöner, att kommunen tar sitt ansvar för att Karlstad ska vara attraktivt att jobba i som lärare och att lärarnas arbetsbelastning minskas.

– Vi har haft en bra dialog med politikerna. Men vi kan inte se att något händer, det går för sakta, säger Josefine Dedorsson.

Bra samtal

Carola Bolmstedt (MP), ledamot i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, var på plats.

– Det var ett bra samtal. Vi pratade framför allt om två saker, hur vi kan se till att det blir en bra arbetsmiljö för lärare och hur vi successivt kan arbeta för att öka lönerna.

Hon tycker att det var många viktiga punkter på listan, men kan inte ge några löften.

– Vi är medvetna om att det finns saker att arbeta med.

Ingen vikariebrist

När det gäller lönehöjningar finns pengar avsatta för det i nämndens budget enligt Carola Bolmstedt. Angående vikariebristen menar hon att de inte märkt av någon sådan inom gymnasieskolan.

Arbetet med att minska arbetsbelastningen pågår efter att facket sedan tidigare slagit larm och kritik kommit från Arbetsmiljöverket.

– Det är ett arbete som pågår.

  • Mari Haglund