2014-12-10 06:00

2015-01-20 23:09

Så hittar du balans i ditt mobilanvändande

KARLSTAD: Psykologilektor: "Gör medvetna och aktiva val"

Kanske är vi mer sociala än någonsin.
Samtidigt är det många som fastnar i meningslöst surfande.
Hur ska vi hitta balans i mobilanvändandet?
– Det handlar om att göra aktiva val, säger Erik Wästlund.

Han är lektor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet. Erik Wästlund menar att mobilens utveckling i grunden är positiv.

– Vi har numera oändliga möjligheter, en är att vi ständigt har tillgång till internet. Tack vare detta kan vi få svar på vad som helst, när som helst.

– På samma gång är det nog många fikadiskussioner som avslutats abrupt när någon googlat svaret.

För så är det med det mesta när det handlar om mobilen, menar Erik Wästlund.

Medvetna val

– Vad som är positivt i ena ändan, kan bli negativt i den andra. Ett exempel är det faktum att vi ständigt är nåbara, vi kan ha med oss jobbet i hemmet – och hemmet på jobbet.

– Det kan ju vara positivt om det möjliggör att en person som annars inte hade haft möjlighet att åka på semester, faktiskt kan göra det tack vare att man kan hålla koll på mejl och svara på samtal. Det blir däremot negativt om jobbet tränger sig på, trots att man kanske har lovat sin familj att vara ledig på semestern.

Enligt Erik Wästlund handlar det framför allt om att göra medvetna och aktiva val.

– Om man är medveten om vad man gör – och varför – så behöver ju inte det här bli ett problem. Det är det som är skillnaden jämfört med att mobilanvändandet blir ett slags beroende. Det är såklart inte bra om mobilen blir en slags livstjuv som stjäl tid eller uppmärksamhet från annat man behöver, eller har tänkt sig, att göra.

”Repetitivt konsumerande”

Psykologilektorn menar att ett reflexmässigt beteende kan ge en fingervisning om mobilanvändandet gått över styr:

– Det blir ett slags repetitivt konsumerande där man ägnar en massa tid åt att exempelvis följa sociala medier bara för att konstaterat att ”ingenting har hänt”, snarare än att se eller läsa om något nytt som faktiskt har hänt, säger Erik Wästlund.

Om mobilen dessutom tar över uppmärksamheten, utan att tillföra särskilt mycket positivt i ens liv, kan det nog vara dags att börja omprioritera:

– Att sitta med mobilen och ägna tid åt tämligen ”meningslösa” saker, i stället för att umgås med sina barn, partner eller vänner kan ju ge upphov till funderingar kring vilken betydelse mobilen ska ha i ens liv.

Sociala medier, som Facebook eller Instagram, kan också ställa till det för många.

– Ur ett psykologiskt perspektiv kan jämförelsen med andra vara en riktig källa till problem, vilket även innefattar sociala medier. Det är lätt att tro att alla andra alltid reser eller alltid dukar upp en riktig pangmiddag på fredagar, säger Erik Wästlund.

Inga ”magsjukebilder”

– Och så är det ju: om du har 30 vänner på Facebook kommer alltid en av dessa vara ute på en resa, medan det för de andra 29 inte händer något särskilt alls.

Erik Wästlund menar att det bästa tipset, i många sammanhang, är att fokusera på vad man själv vill och strävar efter, snarare än att titta på hur andra har det:

– Dessutom är det väl ingen som lägger ut en bild på när man brottas med magsjuka därhemma...

Han är lektor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet. Erik Wästlund menar att mobilens utveckling i grunden är positiv.

– Vi har numera oändliga möjligheter, en är att vi ständigt har tillgång till internet. Tack vare detta kan vi få svar på vad som helst, när som helst.

– På samma gång är det nog många fikadiskussioner som avslutats abrupt när någon googlat svaret.

För så är det med det mesta när det handlar om mobilen, menar Erik Wästlund.

Medvetna val

– Vad som är positivt i ena ändan, kan bli negativt i den andra. Ett exempel är det faktum att vi ständigt är nåbara, vi kan ha med oss jobbet i hemmet – och hemmet på jobbet.

– Det kan ju vara positivt om det möjliggör att en person som annars inte hade haft möjlighet att åka på semester, faktiskt kan göra det tack vare att man kan hålla koll på mejl och svara på samtal. Det blir däremot negativt om jobbet tränger sig på, trots att man kanske har lovat sin familj att vara ledig på semestern.

Enligt Erik Wästlund handlar det framför allt om att göra medvetna och aktiva val.

– Om man är medveten om vad man gör – och varför – så behöver ju inte det här bli ett problem. Det är det som är skillnaden jämfört med att mobilanvändandet blir ett slags beroende. Det är såklart inte bra om mobilen blir en slags livstjuv som stjäl tid eller uppmärksamhet från annat man behöver, eller har tänkt sig, att göra.

”Repetitivt konsumerande”

Psykologilektorn menar att ett reflexmässigt beteende kan ge en fingervisning om mobilanvändandet gått över styr:

– Det blir ett slags repetitivt konsumerande där man ägnar en massa tid åt att exempelvis följa sociala medier bara för att konstaterat att ”ingenting har hänt”, snarare än att se eller läsa om något nytt som faktiskt har hänt, säger Erik Wästlund.

Om mobilen dessutom tar över uppmärksamheten, utan att tillföra särskilt mycket positivt i ens liv, kan det nog vara dags att börja omprioritera:

– Att sitta med mobilen och ägna tid åt tämligen ”meningslösa” saker, i stället för att umgås med sina barn, partner eller vänner kan ju ge upphov till funderingar kring vilken betydelse mobilen ska ha i ens liv.

Sociala medier, som Facebook eller Instagram, kan också ställa till det för många.

– Ur ett psykologiskt perspektiv kan jämförelsen med andra vara en riktig källa till problem, vilket även innefattar sociala medier. Det är lätt att tro att alla andra alltid reser eller alltid dukar upp en riktig pangmiddag på fredagar, säger Erik Wästlund.

Inga ”magsjukebilder”

– Och så är det ju: om du har 30 vänner på Facebook kommer alltid en av dessa vara ute på en resa, medan det för de andra 29 inte händer något särskilt alls.

Erik Wästlund menar att det bästa tipset, i många sammanhang, är att fokusera på vad man själv vill och strävar efter, snarare än att titta på hur andra har det:

– Dessutom är det väl ingen som lägger ut en bild på när man brottas med magsjuka därhemma...