2014-12-10 19:00

2015-01-20 23:09

De prisades för ombyggnad

KARLSTAD: Karlstadhus förvandlade kyrka till lägenheter

En mycket speciellt husomvandling gjorde att Karlstadhus fick 2014 års byggnadspris i Karlstads kommun. Stadsbyggnadsnämnden valde att lyfta fram bolagets ombyggnad av Frälsningsarméns kyrka till bostäder.

Priset delades ut på onsdagen nämndordföranden Peter Kullgren (KD) som konstaterade att både Karlstadhus som tog hem huvudpriset och Profil invest som fick årets hedersomnämnande prisas för liknande saker.

– Båda är projekt där man förvaltar och utvecklar befintliga byggnader. Det handlar om investeringar som ger stora bidrag till att behålla Karlstad som en vacker stad, sade han.

Tolv lägenheter

Karlstadhus har under nio månader byggt om Frälsningsarméns gamla kyrka i Haga från 1910 till hyresrätter. Tolv nya lägenheter har det blivit, ett projekt som vi nyligen berättade om på Karlstadsliv.

– Det känns väldigt roligt att vi uppmärksammas för den här ombyggnaden. Vi har jobbat hårt för att behålla byggnadens karaktär, bland annat den höga takhöjden på närmare fem meter.

– Från början fanns här en kyrksal, en servering, barnverksamhet i källaren, en lägenhet och ett kontor och allt det har förvandlats till lägenheter. Det har varit mycket att tänka på eftersom det är ett bevarandevärt hus som inte får göras om hur som helst, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.

Profil invest fick hedersomnämnandet för den varsamma renoveringen av fasaden på Björnen 5 längs Järnvägsgatan.

Priset delades ut på onsdagen nämndordföranden Peter Kullgren (KD) som konstaterade att både Karlstadhus som tog hem huvudpriset och Profil invest som fick årets hedersomnämnande prisas för liknande saker.

– Båda är projekt där man förvaltar och utvecklar befintliga byggnader. Det handlar om investeringar som ger stora bidrag till att behålla Karlstad som en vacker stad, sade han.

Tolv lägenheter

Karlstadhus har under nio månader byggt om Frälsningsarméns gamla kyrka i Haga från 1910 till hyresrätter. Tolv nya lägenheter har det blivit, ett projekt som vi nyligen berättade om på Karlstadsliv.

– Det känns väldigt roligt att vi uppmärksammas för den här ombyggnaden. Vi har jobbat hårt för att behålla byggnadens karaktär, bland annat den höga takhöjden på närmare fem meter.

– Från början fanns här en kyrksal, en servering, barnverksamhet i källaren, en lägenhet och ett kontor och allt det har förvandlats till lägenheter. Det har varit mycket att tänka på eftersom det är ett bevarandevärt hus som inte får göras om hur som helst, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.

Profil invest fick hedersomnämnandet för den varsamma renoveringen av fasaden på Björnen 5 längs Järnvägsgatan.

Varsam renovering

Karlstadhus AB får årets byggnadspris för ombyggnad och varsam renovering av Frälsningsarméns gamla lokaler i Haga. Motiveringen lyder: ”Byggnaden har ett betydande bevarandevärde ur ett socialt och kulturhistoriskt perspektiv och omvandlingen är utförd med stor respekt för byggnadens karaktär och arkitektoniska kvaliteter”.

Hedersomnämnandet gick till Profil invest för varsam och omsorgsfull omfärgning av fasaden på fastigheten Björnen 5 i Tingvallastaden.

Källa: Karlstads kommun