2014-07-10 06:00

2015-07-31 06:49

Kemikalieinventering på kommunens förskolor

KARLSTAD: Hormonstörande kemikalier ska fasas bort

Förskolorna ska bli av med giftiga kemikalier och skadliga halter. En kemikalieplan har tagits fram i kommunen som nu kommer gå igenom alla kommunala förskolor för att fasa ut kemikalierna som kommer från framförallt plastprodukter. Förskolorna kommer vara delaktiga i inventeringsprocessen för att få lära sig vad som är bra plast och vad som är dålig, så att de kan göra inköp därefter. Små barn är de som är mest utsatta och kommunen satsar därför projektet på just förskolorna.

Uppdraget kom om att ta fram en kemikalieplan, vilket gjordes i samarbete med fyra förvaltningar i kommunen och som blev godkänd i slutet av april. Malin Hedlund var en av dem som tog fram planen och anställdes som miljöhandläggare på teknik- och fastighetsförvaltningen och som projektledare. Nu åker hon runt till Karlstads alla kommunala förskolor på inventering för att fasa ut farliga kemikalier och för att minska den så kallade cocktaileffekten som det medför. Det hon gör är att kolla på de material som finns på förskolan, bland annat golv, byggnadsmaterial, möbler, köks- och städprodukter och leksaker.

– Målet är ju helt enkelt att inte ha massa giftiga ämnen i våra förskolor. Men det kommer ta tid. Lösa delar som till exempel leksaker kan vi börja med i dag. Större saker som golv och sånt får bli prioriteringssaker när vi har gått igenom alla förskolor.

Hormonstörande ämnen

Väl på plats lär hon personalen om vilka plaster som är värst och vilka som är okej. Malin slänger ingenting själv utan låter förskolorna fatta besluten själva efter den information de har fått. En av de värsta plasterna som Malin kollar efter är så kallad PVC-plast.

– Typiska PVC-plaster är mjuka om man jämför med till exempel lego. Mjuka plaster är inte bra. Det är mycket mjukgörande ämnen i PVC, så kallade ftalater, som har visat sig vara hormonstörande.

PVC-plast är vanligt inom leksakstillverkning och går att finna i bland annat dockor.

– Lagen för vad som får ingå i leksaker skärptes 2007, och sedan ytterligare 2013. Allt innan 2007 bör man kolla om de är mjuka och kladdiga, mycket innehåller då skadliga ftalater.

Men PVC-plasten finns fortfarande även i nya leksaker, även om de värsta ftalaterna är borta. Därför rekommenderar Malin att undvika den sortens plast i den mån det går. På förskolorna visar hon personalen hur de läser av inköpskatalogen så att de vet vilken plast det handlar om innan de gör inköp.

Små barn mest utsatta

Att hinna med alla kommunala förskolor kommer att ta sin tid och Malin har bara börjat. Responsen ute på förskolorna upplever Malin som positiv.

– Det har varit jättebra. Alla är jätteintresserade och vill lära sig. De blir engagerade. Många vet inte så mycket i början.

Då de inte har möjlighet att mäta halterna går de igenom leksaker och dylikt för att kolla vilket typ av plast och från vilket år de är. Att projektet rör just förskolor är för att små barn är de som är mest utsatta. De kryper på golv och stoppar gärna saker i munnen. De är även känsligare. Därför vill nu kommunen minska antalet kemikalier och få ner halterna.

– Det är ett långsiktigt arbete vi håller på med. Det går inte att göra en förskola helt plastfri, men vi kan minska andelen från just leksaker som till störst del består just av plast, och därmed minska mängden kemikalier i våra förskolor

Uppdraget kom om att ta fram en kemikalieplan, vilket gjordes i samarbete med fyra förvaltningar i kommunen och som blev godkänd i slutet av april. Malin Hedlund var en av dem som tog fram planen och anställdes som miljöhandläggare på teknik- och fastighetsförvaltningen och som projektledare. Nu åker hon runt till Karlstads alla kommunala förskolor på inventering för att fasa ut farliga kemikalier och för att minska den så kallade cocktaileffekten som det medför. Det hon gör är att kolla på de material som finns på förskolan, bland annat golv, byggnadsmaterial, möbler, köks- och städprodukter och leksaker.

– Målet är ju helt enkelt att inte ha massa giftiga ämnen i våra förskolor. Men det kommer ta tid. Lösa delar som till exempel leksaker kan vi börja med i dag. Större saker som golv och sånt får bli prioriteringssaker när vi har gått igenom alla förskolor.

Hormonstörande ämnen

Väl på plats lär hon personalen om vilka plaster som är värst och vilka som är okej. Malin slänger ingenting själv utan låter förskolorna fatta besluten själva efter den information de har fått. En av de värsta plasterna som Malin kollar efter är så kallad PVC-plast.

– Typiska PVC-plaster är mjuka om man jämför med till exempel lego. Mjuka plaster är inte bra. Det är mycket mjukgörande ämnen i PVC, så kallade ftalater, som har visat sig vara hormonstörande.

PVC-plast är vanligt inom leksakstillverkning och går att finna i bland annat dockor.

– Lagen för vad som får ingå i leksaker skärptes 2007, och sedan ytterligare 2013. Allt innan 2007 bör man kolla om de är mjuka och kladdiga, mycket innehåller då skadliga ftalater.

Men PVC-plasten finns fortfarande även i nya leksaker, även om de värsta ftalaterna är borta. Därför rekommenderar Malin att undvika den sortens plast i den mån det går. På förskolorna visar hon personalen hur de läser av inköpskatalogen så att de vet vilken plast det handlar om innan de gör inköp.

Små barn mest utsatta

Att hinna med alla kommunala förskolor kommer att ta sin tid och Malin har bara börjat. Responsen ute på förskolorna upplever Malin som positiv.

– Det har varit jättebra. Alla är jätteintresserade och vill lära sig. De blir engagerade. Många vet inte så mycket i början.

Då de inte har möjlighet att mäta halterna går de igenom leksaker och dylikt för att kolla vilket typ av plast och från vilket år de är. Att projektet rör just förskolor är för att små barn är de som är mest utsatta. De kryper på golv och stoppar gärna saker i munnen. De är även känsligare. Därför vill nu kommunen minska antalet kemikalier och få ner halterna.

– Det är ett långsiktigt arbete vi håller på med. Det går inte att göra en förskola helt plastfri, men vi kan minska andelen från just leksaker som till störst del består just av plast, och därmed minska mängden kemikalier i våra förskolor

  • Anna Nordström