2013-10-21 06:00

2015-06-01 23:26

Glänne är fasta punkten

ALSTER: Han är FN:s man i världens färskaste land men...

Han är biträdande chef för FN:s uppdrag i Sydsudan, världens färskaste stat. Han ansvarar för 20 000 anställda och en budget på 15 miljarder kronor. Men den fasta punkten är nyrenoverade Glänne gård i Alster där han bor med hustru och två små barn.

För två år sedan blev Sydsudan världens färskaste nation. Men vägen dit gick över 50 år av uppror och krig mot makthavarna i norr och därefter förhandlingar som ledde fram till en överenskommelse om att dela detta Afrikas till ytan största land i två länder, Sudan och Sydsudan.

Sydsudan är ett potentiellt rikt land genom sina stora oljetillgångar men efter alla dessa decennier med våldshandlingar är nu en mycket stor del av invånarna beroende av humanitär hjälp i form av mat för dagen och sjukvård. Uppbyggnadsarbetet leds av Förenta Nationerna som har ett av sina allra största uppdrag i just Sydsudan.

Biträdande chef för detta stora uppdrag är engelsmannen Toby Lanzer, numera svensk medborgare och boende på Glänne gård i Alster tillsammans med hustrun Malin och barnen Sven, 8, och Ingrid, 4. NWT träffade honom när han just kommit hem på ett tillfälligt besök.

Ingenting fanns

– Sydsudan är nog ett av de värsta ställen man kan tänka sig att bo på, säger Toby Lanzer. När freden kom fanns där nästan ingenting, ingen infrastruktur, ingen statsapparat, just ingenting.

– För en 15-årig flicka i Sydsudan är sannolikheten större att hon dör i barnsäng större än att hon får del av någon utbildning.

FN ställer upp med en enorm apparat i detta färska land.

Från 40 länder

Där finns soldater och poliser från 40 länder för att hålla ordning och se till att landet får en egen poliskår. 20 olika FN-organ deltar i försöken att bygga upp landet. Det handlar väldigt mycket om humanitär hjälp men numera faktiskt ännu mer om utvecklingsarbete, att försöka se till att landet så småningom ska kunna stå på egna ben som de flesta andra länder i världssamfundet.

– När landet blev självständigt gick inte mer än 300 000 barn i skola, berättar Toby Lanzer. Nu är de hela 1,5 miljoner Och vägar byggs ut i snabb takt.

Flera av Sydsudans grannländer har sedan flera år en stabil tillväxt på sju-åtta procent. Enligt Toby Lanzer kan även Sydsudan hamna där.

Kan bli nettoexportör

– Detta land, som i dag importerar det mesta av maten borde kunna bli nettoexportör till 2018.

FN:s uppdrag i Sydsudan bygger på beslut som tas ett år i taget men alla utgår från att uppdraget består i åtminstone tio år till.

Tony Lanzer räknar med att stanna två år till.

– Men FN vill att jag stannar tre eller fyra år till.

Glänne gård, där familjen finns, är den fasta och lugna punkten i Toby Lanzers liv. Men senare i höst åker hustrun Malin och barnen Sven och Ingrid till Sydsudan för att hälsa på. FN anser att landet numra är tillräckligt stabilt för att man ska tillåta besök av anhöriga.

För två år sedan blev Sydsudan världens färskaste nation. Men vägen dit gick över 50 år av uppror och krig mot makthavarna i norr och därefter förhandlingar som ledde fram till en överenskommelse om att dela detta Afrikas till ytan största land i två länder, Sudan och Sydsudan.

Sydsudan är ett potentiellt rikt land genom sina stora oljetillgångar men efter alla dessa decennier med våldshandlingar är nu en mycket stor del av invånarna beroende av humanitär hjälp i form av mat för dagen och sjukvård. Uppbyggnadsarbetet leds av Förenta Nationerna som har ett av sina allra största uppdrag i just Sydsudan.

Biträdande chef för detta stora uppdrag är engelsmannen Toby Lanzer, numera svensk medborgare och boende på Glänne gård i Alster tillsammans med hustrun Malin och barnen Sven, 8, och Ingrid, 4. NWT träffade honom när han just kommit hem på ett tillfälligt besök.

Ingenting fanns

– Sydsudan är nog ett av de värsta ställen man kan tänka sig att bo på, säger Toby Lanzer. När freden kom fanns där nästan ingenting, ingen infrastruktur, ingen statsapparat, just ingenting.

– För en 15-årig flicka i Sydsudan är sannolikheten större att hon dör i barnsäng större än att hon får del av någon utbildning.

FN ställer upp med en enorm apparat i detta färska land.

Från 40 länder

Där finns soldater och poliser från 40 länder för att hålla ordning och se till att landet får en egen poliskår. 20 olika FN-organ deltar i försöken att bygga upp landet. Det handlar väldigt mycket om humanitär hjälp men numera faktiskt ännu mer om utvecklingsarbete, att försöka se till att landet så småningom ska kunna stå på egna ben som de flesta andra länder i världssamfundet.

– När landet blev självständigt gick inte mer än 300 000 barn i skola, berättar Toby Lanzer. Nu är de hela 1,5 miljoner Och vägar byggs ut i snabb takt.

Flera av Sydsudans grannländer har sedan flera år en stabil tillväxt på sju-åtta procent. Enligt Toby Lanzer kan även Sydsudan hamna där.

Kan bli nettoexportör

– Detta land, som i dag importerar det mesta av maten borde kunna bli nettoexportör till 2018.

FN:s uppdrag i Sydsudan bygger på beslut som tas ett år i taget men alla utgår från att uppdraget består i åtminstone tio år till.

Tony Lanzer räknar med att stanna två år till.

– Men FN vill att jag stannar tre eller fyra år till.

Glänne gård, där familjen finns, är den fasta och lugna punkten i Toby Lanzers liv. Men senare i höst åker hustrun Malin och barnen Sven och Ingrid till Sydsudan för att hälsa på. FN anser att landet numra är tillräckligt stabilt för att man ska tillåta besök av anhöriga.

  • Håkan Gynnå

null
null
null