2013-10-09 06:00

2015-02-04 10:40

Ny centrumgalleria rycker närmare

KARLSTAD: Detaljplanen för kvarteret Mercurius ute på samråd

Utbyggnaden av den nya centrum-gallerian ser ut att snart kunna förverkligas. Det skulle innebära att ett stort sår i stadsbilden försvinner.
– Vi slutförhandlar med tre stora intressenter och tror på byggstart under våren 2014, säger Preparts Sture Emanuelsson.

I över 20 år har den stora öppna ytan i bebyggelsen längs Drottninggatan funnits. Ödetomten har varit som ett sår i Karlstads hjärta, något som har irriterat många.

Sedan 2009 har ett svenskt-norskt konsortium planerat att bygga en galleria och bostäder på tomten och NWT har flera gånger rapporterat att spaden snart skulle sättas i marken utan att det hänt.

Nu är dock den nya detaljplanen för delar av kvarteret Mercurius ute på samråd fram till den 11 oktober. En sådan krävdes efter att stadsbyggnadsnämnden i våras sade nej till en bygglovsansökan där de tre nya fastigheterna avvek för mycket i höjd från den gamla planen.

Detaljplanen kommer klubbas ungefär runt årsskiftet och enligt Sture Emanuelsson på Prepart återstår det inte heller mycket innan man kan trycka på startknappen.

– Vi slutförhandlar med tre stora intressenter och det räcker att bara en av dem säger ja till att bli hyresgäst i gallerian för att vi ska dra i gång bygget. Till jul hoppas vi att förhandlingarna är avslutade och då räknar vi med byggstart under våren 2014.

Varför har projektet dragit ut så på tiden?

– Därför att Mercurius är ett av de finaste kvarteren i stan och då vill vi skapa ett bestående värde som innebär att vi tillför något nytt. Det gör att vi är extra noga med vilka butikskedjor vi väljer ut. Och vi är mycket optimistiska över den position vi befinner oss i nu, säger Sture Emanuelsson.

Den nya gallerian kommer att bestå av två plan med totalt cirka 15 butiker i ett nytt hus ut mot Drottninggatan. I resten av huset blir det hyresrätter liksom i två nya gårdshus. Totalt handlar det om cirka 50 hyresrätter. Hela projektet beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor.

Invändig gångväg

– Dessutom ska vi rusta upp dagens Arkaden-galleria och skapa en gångväg invändigt i kvarteret mellan de två galleriorna. Vi bygger handelsytorna först, vilket tar ungefär 1,5 år och hela projektet kan stå klart hösten 2016.

– Redan nu ska vi riva den gamla kiosken och bankomatboden ut mot Drottninggatan och sätta upp en stor vepa som kommer visa hur det nya huset där ska se ut, säger Emanuelsson.

I över 20 år har den stora öppna ytan i bebyggelsen längs Drottninggatan funnits. Ödetomten har varit som ett sår i Karlstads hjärta, något som har irriterat många.

Sedan 2009 har ett svenskt-norskt konsortium planerat att bygga en galleria och bostäder på tomten och NWT har flera gånger rapporterat att spaden snart skulle sättas i marken utan att det hänt.

Nu är dock den nya detaljplanen för delar av kvarteret Mercurius ute på samråd fram till den 11 oktober. En sådan krävdes efter att stadsbyggnadsnämnden i våras sade nej till en bygglovsansökan där de tre nya fastigheterna avvek för mycket i höjd från den gamla planen.

Detaljplanen kommer klubbas ungefär runt årsskiftet och enligt Sture Emanuelsson på Prepart återstår det inte heller mycket innan man kan trycka på startknappen.

– Vi slutförhandlar med tre stora intressenter och det räcker att bara en av dem säger ja till att bli hyresgäst i gallerian för att vi ska dra i gång bygget. Till jul hoppas vi att förhandlingarna är avslutade och då räknar vi med byggstart under våren 2014.

Varför har projektet dragit ut så på tiden?

– Därför att Mercurius är ett av de finaste kvarteren i stan och då vill vi skapa ett bestående värde som innebär att vi tillför något nytt. Det gör att vi är extra noga med vilka butikskedjor vi väljer ut. Och vi är mycket optimistiska över den position vi befinner oss i nu, säger Sture Emanuelsson.

Den nya gallerian kommer att bestå av två plan med totalt cirka 15 butiker i ett nytt hus ut mot Drottninggatan. I resten av huset blir det hyresrätter liksom i två nya gårdshus. Totalt handlar det om cirka 50 hyresrätter. Hela projektet beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor.

Invändig gångväg

– Dessutom ska vi rusta upp dagens Arkaden-galleria och skapa en gångväg invändigt i kvarteret mellan de två galleriorna. Vi bygger handelsytorna först, vilket tar ungefär 1,5 år och hela projektet kan stå klart hösten 2016.

– Redan nu ska vi riva den gamla kiosken och bankomatboden ut mot Drottninggatan och sätta upp en stor vepa som kommer visa hur det nya huset där ska se ut, säger Emanuelsson.

  • Christer Wik

Har stått öde i 26 år

Turerna har varit många kring tomten i det centrala kvarteret Mercurius. Redan 1987 revs det bostads- och affärshus som stod på platsen vid dagens ödetomt längs Drottninggatan. Men det planerade affärshuset blev aldrig av.I stället förvandlades tomten senare till nattklubben Jägers bakficka och därefter till volleyboll- och minigolfbanor. För ett antal år sedan ville fastighetsbolaget Kronprisen bygga lägenheter och 2007 meddelade man att de skulle kompletteras med en ny galleria.Det projektet inklusive en sammankoppling med Arkaden togs senare över av det svensk-norska konsortium som jobbar vidare med satsningen.

null
null