2012-02-21 18:48

2015-03-11 13:14

Äggkastning på Vilks avbröt föreläsningen

KARLSTAD

(UPPDATERAD) Efter att ha stått på scenen i 20 minuter attackerades Lars Vilks plötsligt med ägg.
Hans vakter kastade sig emellan och tisdagskvällens föreläsning på Karlstads universitet fick avbrytas.

Lars Vilks höll sin föreläsning i Aula Magna inför ett par hundra personer.

Och det var när han visade en teckning föreställande profeten Muhammed tillsammans med danske författaren HC Andersen vid Tuborgs bryggeri, som ett tumult bröt ut.

Ett antal personer i publiken reste sig plötsligt upp, skrek och började kasta ägg mot konstnären. Lars Vilks vakter kastade sig emellan, så konstnären undgick att träffas och kunde snabbt föras av scenen.

Efter några minuter lugnade den hetsiga stämningen ner sig och ett femtontal personer avvisades ur salen.

Oberörd efter attacken

När Lars Vilks senare kom tillbaka ut på scenen fortsatte han, till synes oberörd, sin förläsning om konst och yttrandefrihet.

– Jag har varit med förr, sa han efteråt.

– Det är klart att ingen kan acceptera det, men det är svårt att göra någonting åt för man vill att alla ska kunna delta. Man får vara bestämd, och visa att det inte går an.

Du har blivit attackerad förut, bland annat i Uppsala 2010. Var det självklart att gå upp på scenen igen?

– Ja, jag tycker det. Man ska visa att det inte hjälper. I Uppsala var det så massivt angrepp så där fick man stoppa, det var inte möjligt att rensa lokalen. Men när man kan göra det så ska man det.

Säkerhetspådraget inför konstnärens föreläsning i Karlstad var stort. Ett flertal polispatruller fanns på universitetsområdet och bevakade ingångarna och föreläsningssalen. I anslutning till scenen stod Vilks vakter.

Men det gjordes ingen visitation av åhörarna.

Varför inte?

– Det bygger på de analyser som görs innan. Och de gav vid handen att det var ett för stort intrång i den personliga integriteten, ställt emot den hotbild som finns emot Vilks, säger Tommy Lindh, vid Värmlandspolisen.

Enligt polisen var hotbilden mot Lars Vilks inte förstärkt i samband med Karlstadsbesöket, utan på den nivå den varit tidigare.

Ett antal av de personer som deltog i attacken mot konstnären har identifierats och polisen har upprättat en anmälan om ofredande och störande av allmän sammankomst.

Lars Vilks höll sin föreläsning i Aula Magna inför ett par hundra personer.

Och det var när han visade en teckning föreställande profeten Muhammed tillsammans med danske författaren HC Andersen vid Tuborgs bryggeri, som ett tumult bröt ut.

Ett antal personer i publiken reste sig plötsligt upp, skrek och började kasta ägg mot konstnären. Lars Vilks vakter kastade sig emellan, så konstnären undgick att träffas och kunde snabbt föras av scenen.

Efter några minuter lugnade den hetsiga stämningen ner sig och ett femtontal personer avvisades ur salen.

Oberörd efter attacken

När Lars Vilks senare kom tillbaka ut på scenen fortsatte han, till synes oberörd, sin förläsning om konst och yttrandefrihet.

– Jag har varit med förr, sa han efteråt.

– Det är klart att ingen kan acceptera det, men det är svårt att göra någonting åt för man vill att alla ska kunna delta. Man får vara bestämd, och visa att det inte går an.

Du har blivit attackerad förut, bland annat i Uppsala 2010. Var det självklart att gå upp på scenen igen?

– Ja, jag tycker det. Man ska visa att det inte hjälper. I Uppsala var det så massivt angrepp så där fick man stoppa, det var inte möjligt att rensa lokalen. Men när man kan göra det så ska man det.

Säkerhetspådraget inför konstnärens föreläsning i Karlstad var stort. Ett flertal polispatruller fanns på universitetsområdet och bevakade ingångarna och föreläsningssalen. I anslutning till scenen stod Vilks vakter.

Men det gjordes ingen visitation av åhörarna.

Varför inte?

– Det bygger på de analyser som görs innan. Och de gav vid handen att det var ett för stort intrång i den personliga integriteten, ställt emot den hotbild som finns emot Vilks, säger Tommy Lindh, vid Värmlandspolisen.

Enligt polisen var hotbilden mot Lars Vilks inte förstärkt i samband med Karlstadsbesöket, utan på den nivå den varit tidigare.

Ett antal av de personer som deltog i attacken mot konstnären har identifierats och polisen har upprättat en anmälan om ofredande och störande av allmän sammankomst.

null
null
null