2009-05-12 12:32

2015-04-13 08:34

Kraftig rökutveckling från brand på Philipson Bil

KARLSTAD

Räddningstjänsten i Karlstad var fullt sysselsatt med att släcka en större brand på Philipson Bil på Henstad på tisdagseftermiddagen. En personbil hade fattat eld inne i verkstaden med kraftig rökutveckling som följd. Ingen person kom dock till skada.

Brandlarmet kom in till SOS klockan 12.36. Räddningstjänst, polis och ambulans for till platsen. Lokalerna utrymdes på folk och gasflaskor avlägsnades från verkstaden.

Efter en halvtimma var branden släckt och man påbörjade arbetet med att ventilera lokalerna.

Under tiden som släckningsarbetet pågick spärrades Körkarlsvägen av för trafik i båda riktningar.

Det är för tidigt att säga hur branden uppstått eller hur pass omfattande skador den har orsakat.

Klart är att ingen person kommit till skada.

Brandlarmet kom in till SOS klockan 12.36. Räddningstjänst, polis och ambulans for till platsen. Lokalerna utrymdes på folk och gasflaskor avlägsnades från verkstaden.

Efter en halvtimma var branden släckt och man påbörjade arbetet med att ventilera lokalerna.

Under tiden som släckningsarbetet pågick spärrades Körkarlsvägen av för trafik i båda riktningar.

Det är för tidigt att säga hur branden uppstått eller hur pass omfattande skador den har orsakat.

Klart är att ingen person kommit till skada.

Till händelsekartan