2018-04-28 06:00

2018-04-28 06:00

Behöver äldre-mottagningar

Vård

Sedan mycket lång tid tillbaka har det funnits speciella vårdcentraler för barn (BVC) och blivande mödrar (MVC). Man har ansett att dessa grupper har ett annorlunda vårdbehov än den övriga befolkningen.

Nu har flera regioner och landsting insett att även äldre har specifika vårdbehov. Många äldre har svårt att överhuvudtaget nå vården och hamnar därför på akutmottagningen, ibland helt i onödan.

Region Skåne var först i landet med att inrätta äldrevårdcentraler. Man ville skapa trygghet för äldre och närstående. Det blev en stor lättnad att kunna nå sjukvården genom direktnummer utan tonval, speciellt för äldre med hörsel-, syn-, eller minnesproblem. Man inrättade också en speciell telefontid varje dag där de äldre kunde få råd eller stöd.

En vårdcentral i Anderslöv, Skåne, hade nyligen 9 000 listade patienter, varav omkring 750 över 75 år. Verksamhetschefen Charlotte Åkesson berättade för Dagens Samhälle att uppdraget var brett. Det handlade inte bara om läkemedel utan också om hur de äldre hade det socialt, om de var ensamma, om det fanns fallrisk och om de hade mat i kylen. Fördelen med inrättandet av äldremottagningen var också att sköterskorna på mottagningen kände till de äldre och att de äldre fick en namngiven doktor.

Stockholms läns landsting har följt efter och inrättat äldrevårdcentraler i stor skala. Även andra regioner har följt efter. Kronobergs inriktning är att det ska finnas en mottagning i varje kommun i länet.

I Örebro län finns två äldremottagningar, en i Lindesberg och en i Kumla. När man läser på Region Örebro läns hemsida kan man läsa vad som gäller i Lindesberg. ” Äldremottagningen är till för dig som är äldre än 75 år och har minst 5 läkemedel samt någon form av hjärt - och kärlsjukdom eller är demenssjuk.” Här finns alltså kraftiga restriktioner vem som får söka till äldremottagningen. Ingår man i gruppen ovan kan man få råd om kostvanor, vardagsmotion, läkemedel och psykisk ohälsa.

Här kan man fundera över varför man begränsat gruppen som kan söka till mottagningen så kraftigt. Det har inte visat sig få stora kostnadsökningar i andra regioner. De har varit hanterbara.

Kanske det till och med kan innebära kostnadsbesparingar när de äldre slipper bollas mellan kommun och landsting eller få lov att uppsöka akuten för att få den hjälp som kan ges på en äldremottagning.

Det är bara att hoppas på att Region Örebro län tar till sig av erfarenheterna från andra landsting och inrättar äldremottagningar i varje kommun i länet.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Nu har flera regioner och landsting insett att även äldre har specifika vårdbehov. Många äldre har svårt att överhuvudtaget nå vården och hamnar därför på akutmottagningen, ibland helt i onödan.

Region Skåne var först i landet med att inrätta äldrevårdcentraler. Man ville skapa trygghet för äldre och närstående. Det blev en stor lättnad att kunna nå sjukvården genom direktnummer utan tonval, speciellt för äldre med hörsel-, syn-, eller minnesproblem. Man inrättade också en speciell telefontid varje dag där de äldre kunde få råd eller stöd.

En vårdcentral i Anderslöv, Skåne, hade nyligen 9 000 listade patienter, varav omkring 750 över 75 år. Verksamhetschefen Charlotte Åkesson berättade för Dagens Samhälle att uppdraget var brett. Det handlade inte bara om läkemedel utan också om hur de äldre hade det socialt, om de var ensamma, om det fanns fallrisk och om de hade mat i kylen. Fördelen med inrättandet av äldremottagningen var också att sköterskorna på mottagningen kände till de äldre och att de äldre fick en namngiven doktor.

Stockholms läns landsting har följt efter och inrättat äldrevårdcentraler i stor skala. Även andra regioner har följt efter. Kronobergs inriktning är att det ska finnas en mottagning i varje kommun i länet.

I Örebro län finns två äldremottagningar, en i Lindesberg och en i Kumla. När man läser på Region Örebro läns hemsida kan man läsa vad som gäller i Lindesberg. ” Äldremottagningen är till för dig som är äldre än 75 år och har minst 5 läkemedel samt någon form av hjärt - och kärlsjukdom eller är demenssjuk.” Här finns alltså kraftiga restriktioner vem som får söka till äldremottagningen. Ingår man i gruppen ovan kan man få råd om kostvanor, vardagsmotion, läkemedel och psykisk ohälsa.

Här kan man fundera över varför man begränsat gruppen som kan söka till mottagningen så kraftigt. Det har inte visat sig få stora kostnadsökningar i andra regioner. De har varit hanterbara.

Kanske det till och med kan innebära kostnadsbesparingar när de äldre slipper bollas mellan kommun och landsting eller få lov att uppsöka akuten för att få den hjälp som kan ges på en äldremottagning.

Det är bara att hoppas på att Region Örebro län tar till sig av erfarenheterna från andra landsting och inrättar äldremottagningar i varje kommun i länet.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.