2018-04-07 06:00

2018-04-07 06:00

Skillnader i vården

Värdering. Äldre får mindre och sämre behandling än yngre, exempelvis när det gäller hjärtsjukdom och cancer. Värst är det för äldre kvinnor, säger geriatrikprofessor Yngve Gustavsson.

Han säger vidare att åldersdiskriminering är olaglig, men sker i praktiken ändå. Man värderar äldres liv lägre.

Det är förvånande att staten, med lagen mot åldersdiskriminering och med Hälso- och sjukvårdslagens mål om en vård på lika villkor för hela befolkningen, inför regler där människor särskiljs. Ett exempel är att regeringen tog bort avgiften för mammografiundersökning för åldersgruppen 40 – 74 år och att kvinnor över denna ålder inte kallas till undersökning. Denna åldersgräns kan innebära att kvinnor tror att bröstcancer inte är så vanlig över 75 år, när det är tvärtom. Var femte kvinna som drabbas är 75 år eller äldre. Ändå nonchaleras detta faktum.

Internationella studier visar att äldre kvinnor har nytta av mammografiundersökning i samma utsträckning som yngre. Riktlinjerna i USA är att kvinnor över 55 år bör genomgå undersökning vartannat år. Där finns ingen åldersgräns uppåt.

Statens medicinskt etiska råd har också haft invändningar mot den svenska åldersgränsen och anser den diskriminerande.

Det är inte bara äldre kvinnor som råkar ut för det märkliga regelverket, även män i högre åldrar diskrimineras. Speciellt gäller detta män mellan 70 -80 år med prostatacancer. Det visar en forskning från Lunds universitet. Studien bygger på uppgifter från 19 000 män med prostatacancer av högrisktyp som behandlas i Sverige.

Ola Bratt, överläkare vid Lunds universitet säger att man skulle kunna förlänga livet med botande behandling, men många män över 70 år erbjuds inte strålning eller operation. Detta anser han inte vara acceptabelt.

Den stora granskningen visade att det fanns stora regionala skillnader. Andelen män över 70 år som fick botande behandling varierade kraftigt från 13 procent i Örebro län till 85 procent i Kronobergs län. (från 2015). Självfallet är inte skillnaderna acceptabla. Även när det gäller väntetiderna från remiss till behandling av prostatacancer är väntetiden orimligt lång. Detta faktum kvarstår även idag.

Det är bara att konstatera att äldre människor diskrimineras trots att det är olagligt. Någon prioritering efter kön, ålder eller hudfärg får inte göras. Människovärdesprincipen ska gälla och det är den enskilda individen som ska bedömas. Allt annat måste kraftfullt fördömas.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Han säger vidare att åldersdiskriminering är olaglig, men sker i praktiken ändå. Man värderar äldres liv lägre.

Det är förvånande att staten, med lagen mot åldersdiskriminering och med Hälso- och sjukvårdslagens mål om en vård på lika villkor för hela befolkningen, inför regler där människor särskiljs. Ett exempel är att regeringen tog bort avgiften för mammografiundersökning för åldersgruppen 40 – 74 år och att kvinnor över denna ålder inte kallas till undersökning. Denna åldersgräns kan innebära att kvinnor tror att bröstcancer inte är så vanlig över 75 år, när det är tvärtom. Var femte kvinna som drabbas är 75 år eller äldre. Ändå nonchaleras detta faktum.

Internationella studier visar att äldre kvinnor har nytta av mammografiundersökning i samma utsträckning som yngre. Riktlinjerna i USA är att kvinnor över 55 år bör genomgå undersökning vartannat år. Där finns ingen åldersgräns uppåt.

Statens medicinskt etiska råd har också haft invändningar mot den svenska åldersgränsen och anser den diskriminerande.

Det är inte bara äldre kvinnor som råkar ut för det märkliga regelverket, även män i högre åldrar diskrimineras. Speciellt gäller detta män mellan 70 -80 år med prostatacancer. Det visar en forskning från Lunds universitet. Studien bygger på uppgifter från 19 000 män med prostatacancer av högrisktyp som behandlas i Sverige.

Ola Bratt, överläkare vid Lunds universitet säger att man skulle kunna förlänga livet med botande behandling, men många män över 70 år erbjuds inte strålning eller operation. Detta anser han inte vara acceptabelt.

Den stora granskningen visade att det fanns stora regionala skillnader. Andelen män över 70 år som fick botande behandling varierade kraftigt från 13 procent i Örebro län till 85 procent i Kronobergs län. (från 2015). Självfallet är inte skillnaderna acceptabla. Även när det gäller väntetiderna från remiss till behandling av prostatacancer är väntetiden orimligt lång. Detta faktum kvarstår även idag.

Det är bara att konstatera att äldre människor diskrimineras trots att det är olagligt. Någon prioritering efter kön, ålder eller hudfärg får inte göras. Människovärdesprincipen ska gälla och det är den enskilda individen som ska bedömas. Allt annat måste kraftfullt fördömas.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.