2018-02-10 06:00

2018-02-10 06:00

Sunt förnuft är viktigt

Antalet statliga myndigheter har under de senaste åren minskat till 343 den 1 januari 2017.

Däremot har antalet årsarbetskraft inom myndigheterna ökat till 220 400 år 2017. Man kan fundera över varför antalet anställda ständigt ökar. Det är svårt att komma ifrån tanken att det är så att man inrättar en ny myndighet eller en delegation så fort som ett problem uppstår.

1januari 2018 inrättades myndigheten mot segregation. Tanken med denna är att stärka samarbetet mellan myndigheter, organisationer och samhälle i socioekonomiskt utsatta områden. Till dess hjälp knyts ett antal forskare.

Uppdraget är att se vad som kan göras för att minska klyftorna mellan ekonomiskt utsatta och ekonomiskt oberoende områden. Det gäller också att stötta kommuner och landsting. Hittills har 75 miljoner anslagits för 2018. Anslaget ökas sedan till 100 miljoner per år. Delegationen kommer att ha 15 anställda och placeras i Södertörns högskola. Regeringen förväntar sig ett långsiktigt och annorlunda tänkande från kommunernas och landstingens sida. Förhoppningsvis blir resultatet så som regeringen förväntar sig.

En delegation som tillkommit under föregående år är Tillitsdelegationen. Orsaken till inrättandet av denna delegation var att vissa landsting har haft upp till 1200 olika styrningsdokument. Det har säkert inte varit helt enkelt att hålla reda på alla styrningsmål. Offentlig verksamhet har under lång tid påverkats av New Public Management, vilket innebär att verksamheten styrs mycket som vanliga företag. Det innebär att verksamheten inom vård har detaljstyrts.

I en första rapport från delegationen beskrivs hur vården ska organiseras. Man vill att fokus ska vara på tillit, brukarfokus, öppenhet, stöd, delegering, kunskap och samverkan. Utgångspunkten ska vara att sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och biträden ska drivas av viljan att hjälpa patienterna och att organisera fram god kvalitet och motivation. Toppstyrningen måste brytas och medarbetarna få mera makt.

Ovanstående borde vara självklarheter, men tydligen är det inte så. Vi är många som undrar över vad som hänt inom vården. Det kan tyckas märkligt att det ska behövas en särskild delegation för att komma fram till att det behövs mera samarbete, snabbare beslutsvägar och att makten och inflytandet bör flyttas så nära medarbetarna som möjligt.

Det är förståeligt att det kan behövas extrapengar till utveckling av olika verksamheter. Det allra viktigaste är dock att sätta personalen i fokus och att möjligheten till utveckling och kreativt tänkande erkänns.

Sunt förnuft är ingen dålig utgångspunkt.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Däremot har antalet årsarbetskraft inom myndigheterna ökat till 220 400 år 2017. Man kan fundera över varför antalet anställda ständigt ökar. Det är svårt att komma ifrån tanken att det är så att man inrättar en ny myndighet eller en delegation så fort som ett problem uppstår.

1januari 2018 inrättades myndigheten mot segregation. Tanken med denna är att stärka samarbetet mellan myndigheter, organisationer och samhälle i socioekonomiskt utsatta områden. Till dess hjälp knyts ett antal forskare.

Uppdraget är att se vad som kan göras för att minska klyftorna mellan ekonomiskt utsatta och ekonomiskt oberoende områden. Det gäller också att stötta kommuner och landsting. Hittills har 75 miljoner anslagits för 2018. Anslaget ökas sedan till 100 miljoner per år. Delegationen kommer att ha 15 anställda och placeras i Södertörns högskola. Regeringen förväntar sig ett långsiktigt och annorlunda tänkande från kommunernas och landstingens sida. Förhoppningsvis blir resultatet så som regeringen förväntar sig.

En delegation som tillkommit under föregående år är Tillitsdelegationen. Orsaken till inrättandet av denna delegation var att vissa landsting har haft upp till 1200 olika styrningsdokument. Det har säkert inte varit helt enkelt att hålla reda på alla styrningsmål. Offentlig verksamhet har under lång tid påverkats av New Public Management, vilket innebär att verksamheten styrs mycket som vanliga företag. Det innebär att verksamheten inom vård har detaljstyrts.

I en första rapport från delegationen beskrivs hur vården ska organiseras. Man vill att fokus ska vara på tillit, brukarfokus, öppenhet, stöd, delegering, kunskap och samverkan. Utgångspunkten ska vara att sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och biträden ska drivas av viljan att hjälpa patienterna och att organisera fram god kvalitet och motivation. Toppstyrningen måste brytas och medarbetarna få mera makt.

Ovanstående borde vara självklarheter, men tydligen är det inte så. Vi är många som undrar över vad som hänt inom vården. Det kan tyckas märkligt att det ska behövas en särskild delegation för att komma fram till att det behövs mera samarbete, snabbare beslutsvägar och att makten och inflytandet bör flyttas så nära medarbetarna som möjligt.

Det är förståeligt att det kan behövas extrapengar till utveckling av olika verksamheter. Det allra viktigaste är dock att sätta personalen i fokus och att möjligheten till utveckling och kreativt tänkande erkänns.

Sunt förnuft är ingen dålig utgångspunkt.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.