2017-12-29 06:00

2017-12-29 06:00

Är kommunen engagerade i privat verksamhet?

Kemab

Allt medialt krut tycks läggas på att hitta brister i hanteringen runt den eventuella delförsäljningen av Kemab. Allt annat tycks sopas under mattan. Tydliga kopplingar har uppdagats mellan Kemab och ett privat okänt bolag. Vad säger kommunen?

Kemab har under året diskuterats flitigt. Att sälja eller inte sälja delar av Kemab är frågan. Hur det nu blir med den pausade processen kring en delförsäljning av Kemab är fortfarande oklart. Bolaget har som bekant givits tid att arbeta fram en 10 årig affärsplan. Den väntas offentliggöras under november. Debatten lär dock ta fart snart igen eftersom Kemab verkar vara involverad i ett nytt riskprojekt utan kommunens vetskap.

Som det redan tidigare påtalats är Kemab, Science Park samt Näringsliv och Turism involverade i den så kallade avsiktsförklaringen som skulle innebära att det är fritt fram för Energeotek att genomföra och anlägga sin pilotanläggning för geotermisk elproduktion i Karlskoga. Som bekant saknar man kommunens underskrift men ändå har man lyckats få medel till en förstudie från Naturvårdsverket genom ett annat bolag, RAF Group. RAF Group har i sin ansökan till Naturvårdsverket använt kommunen utan kommunledningens vetskap. Man har helt enkelt haft Kemabs ordförande som referens.

RAF Group är den näst största aktieägaren i Energeotek vilka själva alltså av någon anledning inte kunnat söka bidraget. Att det finns tydliga indicier på att kommunala resurser används felaktigt i ett privat riskprojekt borde väcka allmänhetens och medias intresse för granskning. Hur involverade är kommunen genom de nämnda kommunala bolagen? Vad har de kommunala bolagen bidragit med utan att informera kommunen? Är man helt enkelt medfinansiärer och väntar de inblandade personerna i kommunen på aktier eller styrelseposter?

Oavsett verkar många personer i kommunen involverade i detta riskprojekt som handlar om en förstudie. Viktigast nu är att få veta om kommunen eller kommunens bolag på något sätt är medfinansiär i detta privata riskprojekt. Detta borde klargöras innan man eventuellt blir mer involverad än man vill eller ens förstår idag.

Acke Månsson

Ledarskribent

Allt medialt krut tycks läggas på att hitta brister i hanteringen runt den eventuella delförsäljningen av Kemab. Allt annat tycks sopas under mattan. Tydliga kopplingar har uppdagats mellan Kemab och ett privat okänt bolag. Vad säger kommunen?

Kemab har under året diskuterats flitigt. Att sälja eller inte sälja delar av Kemab är frågan. Hur det nu blir med den pausade processen kring en delförsäljning av Kemab är fortfarande oklart. Bolaget har som bekant givits tid att arbeta fram en 10 årig affärsplan. Den väntas offentliggöras under november. Debatten lär dock ta fart snart igen eftersom Kemab verkar vara involverad i ett nytt riskprojekt utan kommunens vetskap.

Som det redan tidigare påtalats är Kemab, Science Park samt Näringsliv och Turism involverade i den så kallade avsiktsförklaringen som skulle innebära att det är fritt fram för Energeotek att genomföra och anlägga sin pilotanläggning för geotermisk elproduktion i Karlskoga. Som bekant saknar man kommunens underskrift men ändå har man lyckats få medel till en förstudie från Naturvårdsverket genom ett annat bolag, RAF Group. RAF Group har i sin ansökan till Naturvårdsverket använt kommunen utan kommunledningens vetskap. Man har helt enkelt haft Kemabs ordförande som referens.

RAF Group är den näst största aktieägaren i Energeotek vilka själva alltså av någon anledning inte kunnat söka bidraget. Att det finns tydliga indicier på att kommunala resurser används felaktigt i ett privat riskprojekt borde väcka allmänhetens och medias intresse för granskning. Hur involverade är kommunen genom de nämnda kommunala bolagen? Vad har de kommunala bolagen bidragit med utan att informera kommunen? Är man helt enkelt medfinansiärer och väntar de inblandade personerna i kommunen på aktier eller styrelseposter?

Oavsett verkar många personer i kommunen involverade i detta riskprojekt som handlar om en förstudie. Viktigast nu är att få veta om kommunen eller kommunens bolag på något sätt är medfinansiär i detta privata riskprojekt. Detta borde klargöras innan man eventuellt blir mer involverad än man vill eller ens förstår idag.

Acke Månsson

Ledarskribent

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.